reklama
reklama
22. 4. 2013 | poslední aktualizace: 22. 4. 2013  11:00
Právní poradna: Přeřazení na jinou pozici

Při změně pracovní náplně zaměstnance, musí být upravena i jeho pracovní smlouva

Dobrý den, pracuji ve firmě jako administrativní pracovník a nyní pro mne firma nemá využití. Jelikož se zabývá i prodejem, chtějí mě přeřadit na pozici prodavače. Prvotní informace od zaměstnavatele byla, že se místo administrativního pracovníka zruší a dostanu odstupné. Nyní je varianta, že mě přeřadí na jinou pozici, bez nároku na odstupné, pouze s dodatkem k pracovní smlouvě a zajisté nižším platem. Můžete mi prosím poradit, jaké mám možnosti. Děkuji.
Mgr. Rudolf Pastorák
Mgr. Rudolf Pastorák
advokátní koncipient
Ilustrační foto - podpis smlouvy
Ilustrační foto - podpis smlouvy
autor: Thinkstock.com

Vážený tazateli,

z Vašeho dotazu vyplývá, že máte v podstatě dvě možnosti. Oba postupy, alespoň z toho co uvádíte ve svém dotazu, jsou v souladu se zákonem. Buď přistoupit na změnu pracovní smlouvy, tj. podepsat dodatek ke smlouvě, kterým změníte Vaši pracovní náplň z administrativního pracovníka na prodavače. Druhou možností je, že na změnu nepřistoupíte a Váš zaměstnavatel Vám bude moci přidělovat práci podle dosavadního znění pracovní smlouvy. V případě, že Vaši pozici zruší, bude Vám moci dát výpověď z pracovního poměru podle § 52 písmeno c) zákoníku práce. Ten stanoví, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Při výpovědi z tohoto důvodu má zaměstnanec dle § 67 odst. 1 zákoníku práce nárok na odstupné a to ve výši nejméně:

a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,

b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,

c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,

d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech a) až c), jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama