reklama
reklama
22. 11. 2019 | poslední aktualizace: 23. 11. 2019  16:27

Aleksandr Ključnikov novým rektorem Vysoké školy podnikání a práva (VŠPP)

Vysokou školu podnikání a práva (VŠPP) povede Aleksandr Ključnikov. V čele školy tak po dvou letech vystřídal Helenu Válkovou a stal se tak v pořadí šestým rektorem této soukromé vysoké školy. Při slavnostní inauguraci doc. Ključnikov vyzdvihl, že se v čele VŠPP chce zaměřit na zvýšení prestiže soukromých vysokých škol cestou extenzivního rozvoje vědecko-výzkumných aktivit vysoké školy, vývoj, rozvoj a akreditaci nových atraktivních profesně orientovaných studijních programů, zajišťujících absolventům kvalitní uplatnění na trhu práce, a rozvoj spolupráce VŠPP nejen s veřejným a soukromým sektorem ekonomiky, ale i se soukromými a veřejnými vysokými školami v ČR a zahraničí.
-rkp
Čtěte více o: personálie | rektor | vysoké školy
Aleksandr Ključnikov, rektor Vysoké školy podnikání a práva (VŠPP)
Aleksandr Ključnikov, rektor Vysoké školy podnikání a práva (VŠPP)
autor: Michal Přibyl

Doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. se dlouhodobě odborně zabývá problematikou podnikání, sdílené ekonomiky, finančního řízení malých a středních podniků, financování zahraničního obchodu a marketingu v oblasti vzdělávání. Je absolventem Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava, kde získal magisterský diplom (Ing.) V rámci grantu americké vlády FSA/ACCELS studoval obor Business Administration na University of Wisconsin v USA. Doktorské studium ve studijním programu Ekonomika a management absolvoval na Fakultě Managementu a ekonomie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde následně habilitoval v oboru Ekonomika a management podniku. Je členem 3 fakultních a jedné univerzitní vědecké rády jiných vysokých škol, předsedou nebo členem redakčních rad 6 mezinárodních recenzovaných vědeckých časopisů, autorem více než 60 vědeckých článků a řešitelem desítek projektů vědy a výzkumu.

 „Vysoká škola podnikání a práva je etablovanou a kvalitní vysokou školou s dvacetiletou historií a tradicí výchovy a vzdělávání budoucích podnikatelů, manažerů, podnikových právníků, mediálních a marketingových expertů a dalších odborníků. Dlouhodobě dáváme důraz na kvalitní náplň studijních programů, jejich jasnou orientaci na získání profesních znalostí a dovedností, zapojení do výuky osobnosti z praxe z regionálních a nadnárodních podniků a zástupců veřejného sektoru. Počty studentů a vysoká úspěšnost uplatnění absolventů po dokončení studia jsou pro nás potvrzením, že jdeme správným směrem a jsou pro nás také závazkem v další práci,“ shrnuje nový rektor VŠPP Aleksandr Ključnikov. „Mou vizí ve funkci rektora Vysoké školy podnikání a práva je budovat otevřenou profesně orientovanou vysokou školu s mezinárodním přesahem, otevřenou i zahraničním studentům a pedagogům,“ dodává Ključnikov.

Ve vedení školy uplatní své rozsáhlé podnikatelské a manažerské zkušenosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání, v minulosti působil ve funkcích ředitele, finančního ředitele, marketingového ředitele, kvestora, člena představenstva a člena Správních rad soukromých vysokých škol v ČR a na Slovensku.

 

Autoři: -rkp
reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama