reklama
reklama
1. 10. 2019 | poslední aktualizace: 1. 10. 2019  13:34

Kombinovaná doprava obdrží 90 milionů korun na přepravní jednotky. Žádosti bude možné podávat již v říjnu

Kombinovaná doprava obdrží podporu z Operačního programu Doprava. Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy.
pat
Čtěte více o: kombinovaná doprava | podpora | fond
ilustrační foto
ilustrační foto
autor: Ministerstvo dopravy ČR

Celkem bude v rámci této druhé výzvy přiděleno 90 milionů korun (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu ve výši až 30 procent ze způsobilých výdajů projektu.

Podpora je určena pro vlastníky či provozovatele přepravních jednotek. Žádost o podporu bude zpřístupněna v rámci informačního systému IS KP14+ od 11. 10. 2019 a od 25. 10. 2019 lze předkládat vlastní žádosti. Konečný termín je 10. 1. 2020.

Hlavními podporovanými aktivitami v rámci této výzvy jsou investice na pořízení hmotného majetku – nových přepravních jednotek schválených pro kontinentální kombinovanou dopravu, a to:

a) intermodálních návěsů;

b) výměnných nástaveb;

c) vnitrozemských kontejnerů (nikoliv však námořních kontejnerů ISO);

d) speciálních přepravních jednotek, včetně nových technologií, pro kontinentální kombinovanou dopravu, jež nelze zahrnout mezi jednotky uvedené pod písmeny a) až c).

Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena ve vlastním dokumentu výzvy a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu www.OPD.cz v sekci výzev.

Dokumentace výzvy je k dispozici na adrese http://www.opd.cz/stranka/vyzva-74.

Autoři: pat
reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama