reklama
reklama
28. 11. 2018 | poslední aktualizace: 1. 12. 2018  14:27

Martin Slabý zvolen předsedou Rady Českého plynárenského svazu ČPS

ČPS zvolil nové vedení. Jeho prioritou je intenzivní podpora zemního plynu a příprava plynárenství na vlnu nové tuzemské i evropské legislativy a na novou roli zemního plynu, který by měl postupně ve státním energetickém mixu nahrazovat uhlí. Předsedou Rady ČPS byl zvolen Martin Slabý, místopředsedy jsou Radek Benčík, Martin Herrmann, Pavel Janeček, Lukáš Pokrupa a Martin Záklasník.
-rkp
Čtěte více o: personálie | předseda | svaz | plynárenství
Martin Slabý, předseda Rady Českého plynárenského svazu
Martin Slabý, předseda Rady Českého plynárenského svazu
autor: ČPS

„Klíčovým úkolem ČPS v následujících letech bude aktivní propagace a uplatnění zemního plynu jako významné a ekologické energetické komodity. Je potřeba jasně říci, že bez plynu nebudeme schopni nejen naplnit naše dekarbonizační závazky v energetice i dopravě, ale ani zajistit energetickou bezpečnost ČR, potažmo Evropy,“ uvedl Martin Slabý, předseda Rady ČPS, a dodal: „Plyn v našich sítích se bude ozeleňovat, ale je potřeba, aby tento proces byl postupný s reálně nastavenými limity pro potenciál tzv. zeleného plynu. Využití zemního a jiných plynů by mělo být systematicky podporováno, nikoli omezováno.“

Zcela zásadní je z pohledu ČPS se včas a kvalitně připravit na diskusi o připravovaném čtvrtém plynárenském balíčku. „Jeho vydání Evropskou komisí se předpokládá počátkem roku 2020 a spolu s dlouhodobou dekarbonizační strategií Evropy do roku 2050 bude mít významný dopad nejen na sektor plynárenství, ale na celý sektor energetiky, dopravy a průmyslu,“ sdělila Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS, s tím, že svaz je připraven poskytnout státní správě maximální podporu a součinnost doma i v zahraničí.

S rozvojem nových technologií a vylepšováním stávající procesů a postupů souvisí i další z priorit ČPS. Konkrétně jde o přípravu technických předpisů a vydávání odborných stanovisek zajišťujících bezpečný a spolehlivý provoz plynárenských zařízení. Sektor se musí včas a řádně připravit na nové technologie a výzvy, jakými jsou např. CNG/LNG, vtláčení biometanu a vodíku do distribučních sítí a jeho využití pro provoz dopravních prostředků. V souvislosti s dalším rozvojem tuzemského plynárenství bude i v nadcházejícím období ČPS aktivně podporovat profesní vzdělávání, vydávat studijní a odborné materiály pro plynárenství a spolupracovat s odbornými domácími i zahraničními organizacemi s cílem získávat a uplatňovat v českém plynárenství nejnovější technické a vědecké poznatky. Klíčová je především podpora učňovských oborů v oblasti plynárenství se zaměřením na výstavbu potrubních rozvodů.

Členové ČPS na svém sjezdu rovněž ocenili přínos významných osobností českého i slovenského plynárenství pro rozvoj celého sektoru a jako výraz vděčnosti udělili Jánu Klepáčovi, Vratislavu Ludvíkovi a Janu Rumlovi čestné členství ve svazu.

 

Autoři: -rkp
reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama