reklama
reklama
31. 8. 2018 | poslední aktualizace: 31. 8. 2018  07:00

Lubomír Lízal novým rektorem AAU

Do funkce rektora Anglo-American University v Praze (AAU) bude 19. září 2018 slavnostně uveden Lubomír Lízal. Vystřídá tak dosavadního rektora Petra Jana Pajase. AAU je se svou osmadvacetiletou historií nejstarší nestátní vysokou školou v ČR. V tuzemsku má nejvyšší podíl zahraničních studentů (80 % - zdroj: MŠMT), jediným studijním jazykem je angličtina.
-rkp
Lubomír Lízal, rektor Anglo-American University v Praze (AAU)
Lubomír Lízal, rektor Anglo-American University v Praze (AAU)
autor: AAU

Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D (1969) je ekonom a před vstupem do AAU zastával funkci člena Bankovní rady České národní banky (2011-2017).  V minulosti se věnoval akademické a vědecké činnosti a pracoval mimo jiné v Ekonomickém institutu Akademie věd ČR nebo v CERGE Univerzity Karlovy, kde byl rovněž ředitelem, a to v obou institucích. Působil také na zahraničních univerzitách v Nizozemí a USA. Je autorem řady odborných ekonomických publikací i recenzentem v impaktovaných mezinárodních časopisech.

„Chtěl bych navázat na činnost mého předchůdce Petra Pajase a dále usilovat o zrovnoprávnění postavení nestátních vysokých škol v Česku, a zejména o zlepšení podmínek pro zahraniční studenty a profesory, kteří na naší škole tvoří většinu,“ prohlásil Lubomír Lízal.

„Poskytování univerzitního vzdělání je činnost s vysokou přidanou hodnotou nejen pro samotné studenty, ale též pro českou ekonomiku jako takovou. Vzdělávání zahraničních studentů přesto není vnímáno jako důležité exportní odvětví, a toto povědomí bych rád změnil. Mou vizí je dále zvyšovat prestiž AAU a, kromě precizování praktického přínosu našich programů pro studenty, dostat na mezinárodní úroveň i kvalitu výzkumu a akademické práce,“ doplnil nastávající rektor.

Autoři: -rkp
reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
Newsletter  
reklama
reklama
reklama