reklama
reklama
28. 7. 2018 | poslední aktualizace: 29. 7. 2018  20:21

Filip Drnec ředitelem advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný

Filip Drnec byl ke dni 1. července 2018 jmenován ředitelem advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný. Ve funkci střídá Jakuba Hollmanna, který je od března letošního roku partnerem kanceláře.
-rkp
Filip Drnec, ředitel advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný
Filip Drnec, ředitel advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný
autor: archiv

Filip Drnec nastoupil do advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný v roce 2013 na pozici právního asistenta, od roku 2016 do současnosti působil jako generální sekretář. Z této pozice se zasloužil o zavedení profesionálních metod řízení, zejména spoluurčoval finanční, personální a procesní politiku kanceláře, včetně jejího compliance. V kanceláři založil personální a marketingové oddělení, na jejichž strategickém směřování se i nadále podílí. Tento rok významně přispěl k úspěšnému dokončení klientských projektů v oblasti implementace GDPR.

Filip Drnec absolvoval magisterský studijní program právo a právní věda na Právnické fakultě Západočeské univerzity, během něhož absolvoval pracovní stáž v Bruselu a zastupoval Českou republiku v rámci Evropského sdružení studentů práva. Ve své právní praxi se zaměřuje zejména na evropské právo, pracovní právo a legislativní proces.

Autoři: -rkp
reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
Newsletter  
reklama
reklama
reklama