reklama
reklama
21. 6. 2018 | poslední aktualizace: 21. 6. 2018  09:40

Martin Řezáč a Jaromír Sladkovský zvoleni do vedení Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT)

Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT) informovala o změnách ve vedení Asociace. K datu 11.6.2018 byl zvolen předsedou Asociace pan Martin Řezáč. Novým místopředsedou Asociace byl zvolen pan Jaromír Sladkovský. AKAT sdružuje celkem 82 členských společností, z toho je 48 řádných členů a 34 přidružených členů a je jednou z největších asociací na finančním trhu v České republice.
-rkp
Jaromír Sladkovský, místopředseda Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT)
Jaromír Sladkovský, místopředseda Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT)
autor: AKAT ČR

Do funkce předsedy Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT) byl valnou hromadou nově zvolen Martin Řezáč (Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR). Místopředsedou byl nově zvolen Jaromír Sladkovský (Raiffeisen investiční společnost).

Martin Řezáč ke svému zvolení dodává: „AKAT se bude i nadále, v souladu se stanovenou dlouhodobou strategií Asociace, zaměřovat na problematiku související s rozvojem, stabilitou a konkurenceschopností našeho odvětví. Chceme být přirozeným partnerem a moderátorem širší diskuse o vývoji sektoru finančních trhů s našimi členy a také se subjekty, které nás regulují. Investiční fondy jsou dlouhodobým kapitálem pro reálnou ekonomiku a přínosem jak pro drobné investory s cílem zabezpečení na stáří, tak i pro stát formou zvyšování zaměstnanosti a zvyšování příjmů státního rozpočtu. Prioritou v dalším období tedy zůstanou oblasti komunikace vůči veřejnosti a regulátorům, penzijní systém, finanční vzdělávání a evropské záležitosti.“

Jaromír Sladkovský doplňuje: "V prostředí nízkých úrokových sazeb se oblast investic do podílových fondů stává relevantní pro stále větší okruh veřejnosti. Chceme proto ještě více zdůraznit pozici podílových fondů jako přirozené součásti zajištění svých potřeb, ať už jde o zabezpečení na stáří či vytváření rezerv na plnění svých snů. Chceme se tak ještě více přiblížit poměrům ve vyspělé Evropě."

 

Autoři: -rkp
reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama