reklama
reklama
17. 4. 2018 | poslední aktualizace: 17. 4. 2018  14:45
Náklady na vzdělávání zaměstnanců se zvyšují

„Náklady na vzdělávání zaměstnanců se zvyšují, jeho formy se však mění,” říká Ivo Spilka ze společnosti Top Vision

Měření návratnosti investice (Return On Investment, tedy ROI) do vzdělání zaměstnanců je poměrně obtížná disciplína. A to z důvodu, že do ní vstupuje řada intervenujících proměnných, například nahodilost či výrazná změna vnějšího prostředí. Vzdělávání však jednoznačně mění chování lidí, a to už se měřit dá, byť se jedná o kvalitativní ukazatel, nikoliv kvantitativní.
-rkp
Vzdělávání zaměstnanců, ilustrace
Vzdělávání zaměstnanců, ilustrace
autor: archiv

Z mojí zkušenosti je fungujícím modelem propojení 360° zpětné vazby, navázané na kompetenční model,“ říká Ivo Spilka ze společnosti Top Vision (EDUA Group), který se měřením ROI do vzdělávání zaměstnanců dlouhodobě zabývá. „Firma například u svých zaměstnanců vyžaduje určité kompetence a my s managementem vymyslíme, jak se pozná, že jsou naplňovány, či nikoliv. Samotné projevy chování pak můžete měřit na škále od ‚zcela vyhovuje‘ do ‚naprosto nevyhovuje‘. A když tyto výsledky zjišťujete přes 360° zpětnou vazbu – kdy hodnocení provádí nejen respondent, ale i jeho okolí, šéf, tým či kolegové na stejné úrovni – tak můžete nejen zjistit, v jaké oblasti dochází ke změnám z pohledu zadavatele a účastníka rozvojového programu, ale také, jak tyto změny registruje okolí. Tím spíš, když měření opakujeme v čase, například před zahájením rozvojového programu a pak s odstupem po jeho ukončení,“ říká dále Ivo Spilka.

Podle jeho zjištění se náklady na vzdělávání zaměstnanců neustále mírně zvyšují, což je však způsobeno zejména tím, že firmy stále více upouštějí od tradičních forem rozvojových aktivit. „Spíše dnes firmy volí ‚on the job‘ aktivity či různé workshopy, navázané na konkrétní projekt. Další výrazný rozdíl, který se může do zvýšení nákladů promítnout, je ten, že dnes se firmy více zaměřují na hard skills, zatímco dříve se kompenzovaly spíše soft skills,“říká Ivo Spilka. A dodává, že až 36 % dotázaných firem se dnes domnívá, že soft skills už nadále nemá cenu řešit formou externího vzdělávání a spíše to řeší formou týmové spolupráce či kompenzace. Své lidi tak firmy posílají hlavně na ty vzdělávací aktivity, které mají posílit jejich hard skills. „Navíc roste počet firem, které si vytvářejí interní lektory, těch je také zhruba 36 procent. Zajímavé ale je, že podle výzkumu z roku 2015 až 93 procent z nich však nezaměstnává interní lektory v rámci extra pozice. Jedná se spíše o rozšíření jejich stávající pracovní náplně v rámci firmy, ať už se jedná o motivátor, či nový kariérní postup,“ dodává.

Autoři: -rkp
reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama