reklama
reklama
26. 11. 2017 | poslední aktualizace: 26. 11. 2017  17:15

Společenská odpovědnost jako klíčový faktor při výběru zaměstnavatele?

Společenská odpovědnost firem (CSR), v právním odvětví zejména reprezentována poradenstvím pro bono, je součástí firemní kultury White & Case již od založení kanceláře v New Yorku v roce 1901 a rovněž pražské pobočky založené před více než 25 lety. V současnosti patří kancelář přibližně s 94 000 pro bono hodinami v roce 2016 k největším poskytovatelům právních služeb pro bono na světě.
Tereza Bečanová
BD & marketing specialist, White & Case
Společenská odpovědnost, ilustrace
Společenská odpovědnost, ilustrace
autor: archiv

CSR ovlivňuje lidi nejen při jejich rozhodování či doporučování, ale patrně stále více i při výběru jejich zaměstnavatele. Preferencí veřejnosti pak je, aby firmy dopad svých CSR projektů směrovaly do České republiky, spíše než aby se zabývaly světovými projekty.

Jedním z cílů advokátní kanceláře White & Case je být atraktivním zaměstnavatelem pro studenty právnických fakult, a samozřejmě nejen pro ně. Na počátku tohoto roku si proto kancelář nechala vypracovat renomovanou společností podnikající v oblasti employer brandingu průzkum, z něhož jednoznačně vyplynulo, že současní studenti práv posuzují atraktivitu a prestiž budoucího zaměstnavatele nejen podle jeho tržního úspěchu či dobrého finančního ohodnocení zaměstnanců, ale kladou stále větší důraz na etiku a společenskou odpovědnost.

Tuto skutečnost dlouhodobě potvrzují otázky uchazečů při pracovních pohovorech, kteří se zajímají o činnost kanceláře v oblasti pro bono poradenství. "Téměř každý uchazeč o práci se při pohovoru zeptá, zda poskytujeme pro bono poradenství a v jakém rozsahu," říká Michaela Tylmanová, HR manažerka pražské pobočky White & Case. Jejich zájmem tedy není využití právního vzdělání pouze ve prospěch zaměstnavatele či vlastní, ale přejí si jej využít také pro, zjednodušeně řečeno, konání dobra. Nezůstává jen u otázek. Ti, kteří úspěšně projdou přijímacím pohovorem, chtějí být zapojeni do probíhajících pro bono projektů nebo proaktivně vyhledávají nové.

Pro bono poradenství je těžištěm iniciativy White & Case v oblasti společenské odpovědnosti, která rovněž zahrnuje aktivity týkající se právního vzdělávání, jako například sponzorování a účast v simulovaném soudním procesu P.C. Jessup International Law Moot Court Competition a vzdělávací program pro studenty právnických fakult White & Case Academy, ekologickou iniciativu a dobrovolnické programy. Celosvětově kancelář poskytuje služby pro bono předním nevládním organizacím - např. Lékařům bez hranic nebo Child Rights International Network. V rámci České republiky poskytuje pro bono poradenství v oblasti společenstevního práva a lidských práv neziskovým organizacím a nadacím působícím ve sféře ochrany rodiny a dětí, práv národnostních menšin, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb - mimo jiné Sdružení SOS dětských vesniček, nadaci Dobrý anděl a neziskové organizaci Post Bellum. V roce 2016 věnovali pražští právníci pro bono poradenství více než 1000 hodin.

Na počátku tohoto roku právníci pražské kanceláře White & Case v rámci dlouhodobého poradenství společnosti Post Bellum uspěli u Ústavního soudu, který 11. ledna zamítl návrh Nejvyššího soudu na zrušení části zákona o archivnictví a spisové službě, jež historikům usnadňuje přístup k dokumentům nacistického a komunistického režimu. Nejvyšší soud zpochybňoval výjimku, díky níž badatelé například nepotřebují souhlas žijících lidí, jejichž citlivé osobní údaje se v dokumentech objevují. Zrušení této výjimky by výrazně zkomplikovalo badatelskou činnost a mnohdy by znemožnilo historikům či dalším osobám dopátrat se objektivních skutečností. Právníci White & Case připravili společně s kolegy z kanceláře Pokorný, Wagner & partneři pro Ústavní soud rozsáhlé vyjádření, které podnětu Nejvyššího soudu oponovalo. Na základě tohoto vyjádření hlasovala většina ústavních soudců pro zamítnutí návrhu a badatelská činnost organizace Post Bellum, ale i všech dalších institucí zabývajících se dokumentováním historických událostí, může pokračovat jako doposud. "Nadšení právníků pro poskytování poradenství pro bono nás nesmírně těší a podporujeme jej. Jsme přesvědčeni, že práce pro bono je vynikajícím prostředkem ke vzdělávání a rozvoji mladých právníků, a jsme velmi rádi, že naše aktivity v oblasti CSR jsou přínosem pro širokou veřejnost," uzavírá Michaela Tylmanová.

 

Článek byl publikován v listopadovém čísle magazínu Právní rádce.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama