reklama
reklama
4. 5. 2017 | poslední aktualizace: 4. 5. 2017  10:30
Právní poradna: Pracovní cesta a cestovní příkaz

Pracovní cesta je časově omezené vyslání zaměstnance k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce

Dobrý den, se zaměstnavatelem jsme se dohodli, že pojedu k určitému datu na pracovní cestu. Po návratu mne "vyčítavým tónem" zkritizoval, kde jsem včera byl, jak to, že jsem si nepřišel vyplnit cestovní příkaz. Odvětil jsem, že já ten příkaz nepotřebuji - nechci, že cesta nebyla tak daleká (s mým vědomím možného rizika úrazu atd.). On však odvětil, že nevěděl, kde jsem, a v případě kontroly, nemá nic, čím by doložil můj výjezd. Jde mi o to, zda-li mi měl potřebu vyplnění cestovního příkazu připomenout on, nebo bylo mojí povinností si o něj říct, že ho chci vyplnit. Děkuji.
Mgr. Lenka Vlnková Advokátní koncipientka
Služební cesta, ilustrace
Služební cesta, ilustrace
autor: archiv

Vážený tazateli,

pracovní cesta je časově omezené vyslání zaměstnance k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnanec a zaměstnavatel se musí na pracovní cestě dohodnout. Zaměstnanec koná na pracovní cestě práci v souladu s pokyny zaměstnavatele. Ustanovení § 42 zákoníku práce upravující pracovní cestu nezakotvuje povinnost písemné formy.

Zaměstnavatel, a nikoliv zaměstnanec, určuje podmínky pracovní cesty, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad. V souladu s ustanovením § 153 zákoníku práce tak určuje zejména dobu a místo nástupu a ukončení pracovní cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování. Uvedené podmínky pracovní cesty určuje zaměstnavatel písemně předem a přihlíží přitom k oprávněným zájmům zaměstnance. Zaměstnavatel může určit i další podmínky pracovní cesty, záleží rovněž na jeho dohodě se zaměstnancem. Jestliže jsou vzhledem k okolnostem práva zaměstnance na cestovní náhrady a jejich výši nezpochybnitelné, předchozí písemná forma určení podmínek se nevyžaduje, netrvá-li na ní zaměstnanec.

Závěrem lze shrnout, že pro vyslání zaměstnance na pracovní cestu není potřeba písemné formy, je potřeba vzájemné (třeba jenom ústní) dohody zaměstnance se zaměstnavatelem.

Podmínky pracovní cesty určuje zaměstnavatel písemně předem, ledaže zaměstnanec na písemné formě netrvá a jeho nárok na cestovní náhrady a jejich výši je nezpochybnitelný (například u opakující se cesty ke stejnému dodavateli).

 

 

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama