reklama
reklama
19. 1. 2017 | poslední aktualizace: 19. 1. 2017  00:00
Právní poradna: Nová smlouva pro snížení úvazku?

Pracovní poměr na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku může být opakován nejvýše dvakrát

Dobrý den, pracuji u téhož zaměstnavatele již 7. rokem na dobu určitou (prodlouženo celkem 2x), na úvazek 1,0. Nyní bych potřebovala z rodinných důvodů úvazek snížit. Znamená to, že by mi kvůli snížení úvazku naskočila smlouva nová a zaměstnavatel by měl právo mi ji dát opět na dobu určitou a tu opět několik dalších let prodlužovat? Nebo se toto řeší dodatkem ke smlouvě stávající a tudíž by již na další dobu určitou právo neměl? Nebo záleží na zaměstnavateli, jak situaci vyřeší? Za odpověď předem moc děkuji.
Mgr. Lenka Vlnková Advokátní koncipientka
Starosti v zaměstnání, ilustrace
Starosti v zaměstnání, ilustrace
autor: archiv

Vážená tazatelko,

doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru může být opakována nejvýše dvakrát. Maximální doba, kterou připouští zákon pro pracovní poměr na dobu určitou, je tedy celkově 9 let. Dobu jeho trvání lze sjednat i kratší než 3 roky, vždy však musí být zachováno pravidlo, že pracovní poměr na dobu určitou je možné opakovat nejvíce dvakrát. Například pracovní poměr s dobou trvání 1 roku je dvakrát prodlužován o další rok. Po uplynutí 3 let od vzniku takového pracovního poměru jej nelze dále prodlužovat.

Údaj o týdenní pracovní době lze změnit dohodu smluvních stran o změně obsahu pracovního poměru pouze dodatkem k pracovní smlouvě. I v případě nové pracovní smlouvy se možnost pro prodlužovaní pracovního poměru neobnovuje.

Zákon přímo stanoví, že k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží až po uplynutí tří let od jeho skončení.

Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu se zákoníkem práce, a před uplynutím sjednané doby zaměstnanec písemně oznámí, že trvá na dalším zaměstnávání, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Zaměstnanec i zaměstnavatel se mohou žalobou domáhat určení, zda byly podmínky pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou splněny či nikoliv, a to do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit.

 

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama