reklama
reklama
18. 11. 2016 | poslední aktualizace: 18. 11. 2016  18:00
Právní poradna: Výpověď ze strany zaměstnavatele

Zaměstnavatel a zaměstnanec se musí na změně druhu konané práce dohodnout, neboť tím dochází ke změně pracovního poměru

Dobrý den, zaměstnanec odmítl přijít do práce z důvodu přeřazení na jinou práci, jelikož jeho původní práce není -máme nedostatek zakázek. Může zaměstnavatel dát výpověď z pracovního poměru z důvodu odmítnutí přeřazení na jinou práci? Děkuji za odpověď.
Mgr. Lenka Vlnková Advokátní koncipientka
dohoda, pracovní smlouva, ilustrace
dohoda, pracovní smlouva, ilustrace
autor: archiv

Vážený tazateli,

jednou ze základních náležitostí pracovní smlouvy je určení druhu práce, který má zaměstnanec pro zaměstnance vykonávat. Konat práce jiného druhu, než je sjednáno ve smlouvě, je zaměstnanec povinen pouze v taxativně uvedených případech, a to konkrétně v ustanovení § 41 zákoníku práce (např. pozbyl-li zaměstnanec podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci). Zaměstnanec je povinen konat pouze ty práce, jejichž druh si v pracovní smlouvě sjednal. Odmítne-li zaměstnanec konat práce jiného druhu, nejde o porušení povinností vyplývajících z pracovního poměru.

Zaměstnavatel a zaměstnanec se musí na změně druhu konané práce dohodnout, neboť dochází ke změně pracovního poměru.  Pokud se strany nedohodnou a zaměstnavatel již nemá pro zaměstnance práci, je to důvodem výpovědi podle ustanovení § 52 písm. c) s minimálně dvouměsíční výpovědní dobou. Pro úplnost uvádím, že v takovém případě má zaměstnanec rovněž nárok na odstupné ve výši dle délky trvání pracovního poměru. Strany mají rovněž možnost rozvázat pracovní poměr k určitému dni. Nárok na odstupné z důvodu rozvázání pracovního poměru pro tzv. nadbytečnost tím nezaniká.

Nemůže-li zaměstnavatel přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků či omezení poptávky po jím poskytovaných službách, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele, za níž přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Výjimku může stanovit dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací, event. vnitřní předpis zaměstnavatele, kterým lze snížit náhradu mzdy až na 60% průměrného výdělku.

Není-li zaměstnanci přidělována práce, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanec není obecně povinen docházet do práce. Stěžejní jsou ovšem konkrétní okolnosti a ujednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

 

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama