reklama
reklama
13. 10. 2016 | poslední aktualizace: 13. 10. 2016  19:14
Právní poradna: Výpověď ze zdravotních důvodů

Výpověď ze strany zaměstnavatele ze zdravotních důvodů je platná, pokud je v lékařském posudku jednoznačně konstatována trvalá nemožnost dalšího konání dosavadních prací zaměstnancem

Dobrý den. Prosím o radu. Pokud mě závodní lékař nepustí ze zdravotních důvodů vykonávat mé pracovní zařazení a já dám výpověď, mám nárok na odstupné? Děkuji.
Mgr. Lenka Vlnková Advokátní koncipientka
Lékařský posudek, ilustrace
Lékařský posudek, ilustrace
autor: archiv

Vážená tazatelko,

u rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů přísluší zaměstnanci nárok na odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku, pouze a výhradně v případě, že zaměstnanec dostal od zaměstnavatele výpověď dle ustanovení § 52 písm. d) zákoníku práce, tedy pouze a výhradně v případě, že zaměstnanec nesmí na základě lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání či ohrožení touto nemocí nebo dosažení nejvyšší přípustné expozice.

Je-li pracovní poměr rozvázán výpovědí nebo dohodou dle ustanovení § 52 písm. e), tedy pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle kvalifikovaného lékařského posudku dlouhodobě zdravotní způsobilost, nárok na odstupné zaměstnanci nepřísluší.

Aby byla výpověď ze strany zaměstnavatele z tohoto důvodu platným právním jednáním, musí být v lékařském posudku jednoznačně konstatována nemožnost dalšího konání dosavadních prací zaměstnancem a tento stav musí být trvalý. Za kvalifikovaný lékařský posudek se nepovažuje pouhé doporučení lékaře, aby zaměstnanec přešel na jinou práci.

Zaměstnanec má několik možností, jak ukončit pracovní poměr z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Může se se zaměstnavatelem dohodnout nebo sám dát výpověď. Také může okamžitě zrušit pracovní poměr dle ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) zákoníku  práce, má-li vystaven lékařský posudek, ve kterém je zřetelně určeno, že nemůže dále vykonávat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení posudku výkon jiné vhodné práce. Zaměstnanci, který z uvedeného důvodu okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (tedy nejméně dva měsíce).

 

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama