reklama
reklama
19. 9. 2016 | poslední aktualizace: 19. 9. 2016  10:26
Právní poradna: Škoda způsobená zaměstnavateli ve zkušební době

Zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů

Dobrý den, dne 1. 6. jsem nastoupil jako absolvent do nové práce, ovšem třetí týden jsem zavinil škodu na jednom ze strojů, na kterém pracuji. Škoda nebyla nijak vážná, pouze se musely porovnat plechy a jeden z nich také vyměnit. Bylo mi sděleno, že se tato oprava nacení a či nejsem pojištěný, aby mě to nevyšlo nijak draho. Škoda stále naceněna není a už od několika známých jsem se dozvěděl, že ve zkušební době škodu způsobenou zaměstnavateli hradit nemusím. Ptám se tedy, co je na tom pravdy? Předem děkuji za odpověď.
Mgr. Lenka Vlnková Advokátní koncipientka
Škoda zaměstnavateli, ilustrace
Škoda zaměstnavateli, ilustrace
autor: archiv

Vážený tazateli,

tvrzení, že zaměstnanec ve zkušební době neodpovídá zaměstnavateli za způsobenou škodu, nemá oporu v zákoníku práce.

Zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Zaměstnavatel je povinen prokázat zavinění zaměstnance.

Zaměstnanec může škodu odčinit především uvedením v předešlý stav, není-li to možné, tak v penězích. Dle ustanovení § 257 odst. 2 zákoníku práce nesmí výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.

Výši požadované náhrady škody určuje zaměstnavatel, který jí se zaměstnancem projedná a písemně mu ji oznámí zpravidla nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a který zaměstnanec je povinen ji nahradit.

Nesouhlasí-li zaměstnanec se svojí odpovědností za způsobenou škodu nebo nesouhlasí-li s výší náhrady škody, je nevyhnutné obrátit se na soud. 

 

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama