reklama
reklama
5. 9. 2016 | poslední aktualizace: 5. 9. 2016  22:09
Právní poradna: Přivýdělek k invalidnímu důchodu

Přivýdělek k invalidnímu důchodu není omezen ani ve výši, ani odpracovanými hodinami

Dobrý den, jako tělesně postižená osoba hledám práci, s jejíž pomocí bych mohl lépe splácet své závazky vyplývající z potřeby úpravy bydlení a zajištění provozu motorového vozidla, bez nichž se po úrazu neobejdu. Zajímalo mne tedy, jaké jsou finanční limity, minima a maxima výdělku k invalidnímu důchodu, aby nedošlo k jeho krácení nebo dokonce zrušení. Děkuji.
Mgr. Lenka Vlnková Advokátní koncipientka
Zaměstnání zdravotně handicapovaných, ilustrace
Zaměstnání zdravotně handicapovaných, ilustrace
autor: archiv

Vážený tazateli,

samotná výše výdělku nemá vliv na výši invalidního důchodu resp. na snížení stupně invalidity. Přivýdělek k invalidnímu důchodu není omezen ani ve výši, ani odpracovanými hodinami (ať už pracujete na pracovní poměr nebo jako osoba samostatně výdělečně činná). Zákoník práce, zákon o zaměstnanosti či zákon o důchodovém pojištění žádné limity nestanoví.

Jediným omezením je zdravotní stav. Pro invalidní důchod je nezbytné zjištění invalidity, tedy pokles pracovní schopnosti o nejméně 35 % z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Konkrétní práce by proto měla odpovídat konkrétnímu zaměstnanci, jeho individuálnímu zdravotnímu stavu a schopnostem. Po nástupu do práce je každý zaměstnanec povinen absolvovat vstupní prohlídku, kde se zjišťuje, jestli je uchazeč o zaměstnání zdravotně způsobilý k výkonu dané práce.

Ustanovení § 8 odst. 8  zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení stanoví, že při posuzování invalidity a změny stupně invalidity vychází okresní správa sociálního zabezpečení zejména z nálezu ošetřujícího lékaře, popřípadě výsledků funkčních vyšetření a výsledků vlastního vyšetření lékaře, který plní úkoly okresní správy sociálního zabezpečení, a z podkladů stanovených jinými právními předpisy. Při posuzování lze vycházet také z podkladů vypracovaných lékařem určeným Českou správou sociálního zabezpečení.

Z uvedeného vyplývá, že lékař plnící úkoly okresní správy sociálního zabezpečení („posudkový lékař“) posuzuje invaliditu a změnu stupně invalidity (např. při kontrolní prohlídce) pouze ve vztahu k zdravotnímu stavu, pracovní schopnosti fyzických osob a využívání jejich kvalifikace. S ohledem na citované ustanovení zaměstnání samo o sobě nemůže být důvodem pro snížení stupně invalidity.

 

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama