reklama
reklama
27. 7. 2016 | poslední aktualizace: 27. 7. 2016  08:35

Tomáš Otevřel posílil biotechnologickou společnost PrimeCell Therapeutics

Biotechnologická společnost PrimeCell Therapeutics, která se zabývá manipulací lidských tkání, buněk a genů, získala do svých řad významnou posilu. RNDr. Tomáš Otevřel je nejen vynikající vědec, ale také zkušený manažer ve sféře výzkumu v mnoha biomedicínských a biotechnologických oborech.
-rkp
RNDr. Tomáš Otevřel, Chief scientific officer ve společnosti PrimeCell Therapeutics
RNDr. Tomáš Otevřel, Chief scientific officer ve společnosti PrimeCell Therapeutics
autor: archiv

Tomáš Otevřel má mnohaleté zkušenosti v oblasti molekulární a buněčné biologie, objevování nových genů, výzkumných programech cílených proti rakovině, molekulární diagnostice, dermatologii, regeneraci tkání, genové a buněčné terapii, vývoji buněčných linií a vývoji nových léčiv.

Do USA odešel jako absolvent biologie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně v roce 1989 po dvouletém pobytu na Biofyzikálním ústavu AV ČR, kdy si jej vybral prof. Stamato na základě jeho navrhované strategie pro izolaci DNA reparačních genů. V USA pracoval až do roku 1996 a dále v letech 1998 až 2012, kdy byl zaměstnán jak v akademické sféře, tak v kosmetickém a v biotechnologickém průmyslu.

V USA působil na University of Pennsylvania / The Wistar Institute, Lankenau Institute for Medical Research, Thomas Jefferson University, Drexel University, ve firmě Unilever a dále ve společnosti Intrexon Corporation, kde z pozice top managementu vedl několik vývojových týmů. RNDr.

Během více než dvaceti let činnosti přispěl k následujícím výsledkům - chromozomálnímu mapování a objevu lidského reparačního genu XRCC4, pochopení úlohy kmenových buněk v iniciaci rakoviny, vývoji nových metod s využitím buněk k testování potenciálních protinádorových léků, vývoji neinvazivního prenatálního testu k detekci mutace cystické fibrózy, vývoji 3D systémů buněčných kultur, a také k vývoji nového postupu léčby rakoviny, založenému na genové a buněčné terapii využívající dendritických buněk.

 

Autoři: -rkp
reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama