reklama
reklama
22. 7. 2016 | poslední aktualizace: 22. 7. 2016  16:35

Peter Bauer generálním ředitelem společnosti Bioinova

Bioinova, biotechnologická společnost specializující se na vývoj buněčných terapií, oznamuje jmenování Petera Bauera na pozici generálního ředitele. Bauer se vrací co České republiky po mnohaletém působení na renomovaných výzkumných pracovištích a klinikách v Japonsku a Spojených státech amerických.
-rkp
Peter Bauer, generální ředitel společnosti Bioinova
Peter Bauer, generální ředitel společnosti Bioinova
autor: archiv

Peter Bauer (43) vystudoval obor Všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v roce 2005 získal na stejné univerzitě titul PhD., když se věnoval výzkumu v oblasti neurogenetiky, a to jak na pracovišti ve Fakultní nemocnici Motol v Praze, tak v RIKEN Brain Science Institute v Japonsku. Po absolvování doktorského studia se do Japonska vrátil a v institutu RIKEN působil více než tři roky jako výzkumný pracovník. Zabýval se primárně studiem degenerativních onemocnění postihujících centrální nervový systém a jejich experimentální léčbou (např. Huntingtonova choroba).

V roce 2009 se přestěhoval do USA, kde získal post hostujícího vědce na neuro-onkologii v rámci Národních institutů zdraví v Marylandu. Jeho hlavní pracovní náplní byl výzkum patofyziologie mozkových nádorů. Zde se také začal zabývat buněčným reprogramováním a kmenovými buňkami. Doposud poslední pracovní zkušenost v zahraničí načerpal na klinice Mayo v Jacksonville na Floridě, kde působil jako vědecký pracovník a poté i jako assistant profesor na oddělení neurověd. Zde navázal na svůj předešlý dlouhodobý výzkum neurodegenerativních chorob a začal se věnovat především amyotrofické laterální skleróze (ALS) a Parkinsonově chorobě. Přispěl k vývoji první potencionálně kauzální léčby u nejčastějšího typu ALS. Svoje zkušenosti v oblasti kmenových buněk využíval k modelování a experimentálním terapiím těchto onemocnění. 

Bauer je recenzentem v několika impaktovaných časopisech, jako např. Scientific Reports, Cellular and Molecular Life Sciences, Neuroscience, Neuroscience Research, Clinical Genetics a Experimental Neurology. Při svém pobytu v Japonsku a USA získal několik grantů v oblasti neurověd a regenerativní medicíny. Je autorem řady odborných publikací na téma neurogenetiky, neurodegenerativních chorob a jejich experimentální léčby.

Ve společnosti Bioinova bude mít Bauer na starosti koordinaci klinických studií, komunikaci s odbornými pracovišti a ponese rovněž odpovědnost za vztahy se zahraničními obchodními partnery. Povede vysoce kvalifikovaný tým zajišťující výrobu a výzkum kmenových buněk jak do klinických studií, tak pro komerční aplikace.

 „Je pro mne velkou událostí, že se vracím zpět do České republiky, kde jsem s medicínou začínal. Jsem velice rád, že budu mít možnost přispět k vývoji nových léčebných postupů pro pacienty. Výzkum, do nějž je v oblasti kmenových buněk společnost Bioinova zapojena, je tu na špičkové úrovni, a já se proto těším na budoucí spolupráci,“ komentoval svoji novou pozici Peter Bauer.

Peter Bauer je ženatý, má 3 děti, hovoří anglicky, německy, maďarsky a částečně rusky. Ve svém volném čase se rád věnuje rodině, cestování a široké škále sportů.

 

Autoři: -rkp
reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama