reklama
reklama
13. 6. 2016 | poslední aktualizace: 13. 6. 2016  10:55
Právní poradna: Nárok na dovolenou

Zaměstnanec, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, má nárok na dovolenou

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s dovolenou, když pracuji 15 dní v měsíci po 12ti hodinách. Jak mohu čerpat dovolenou a na kolik dní mám v roce nárok? Pracuji v gastronomii a kolegyně mi tvrdila, že na dovolenou nemáme nárok. Že si musíme dny volna vyměnit s druhou směnou a tudíž vlastně nadělat. To potom není dovolená. Dovolená by měla být placená, i když nejsem v práci. Stalo se u jednoho zaměstnavatele, že nám odečítal dovolenou z pásky každý měsíc, aby nám nic nezbylo, a přitom jsme si žádnou nevybrali, jen si dny nahradili. Moc děkuji za odpověď.
Mgr. Lenka Vlnková Advokátní koncipientka
Evropská komise po Dostálové chce, aby jí nejpozději do 28. května poslala detailní informace o českém zákoně, který cestovkám umožňuje lidem nevrátit jejich peníze.
Evropská komise po Dostálové chce, aby jí nejpozději do 28. května poslala detailní informace o českém zákoně, který cestovkám umožňuje lidem nevrátit jejich peníze.
autor: Shutterstock

Vážená tazatelko,

v uvedeném případě zaměstnavatel koná v rozporu se zákoníkem práce, za co mu může být orgánem inspekce práce uložena pokuta do výše 200 000 Kč.

Každý zaměstnanec, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, má nárok na dovolenou. Podle ustanovení § 213 činí výměra dovolené nejméně 4 týdny v kalendářním roce u zaměstnance, který vykonává práci pro zaměstnavatele po celý kalendářní rok. Od uvedeného ustanovení se lze odchýlit pouze ve prospěch zaměstnance - zaměstnavatel tedy může zaměstnanci poskytnout dovolenou v delším rozsahu, ale ne v kratším.

Týdnem dovolené je tolik pracovních dnů, kolik jich zaměstnanec dle rozvržení pracovní doby odpracuje týdně. V případě nerovnoměrně rozvržené pracovní doby se zjišťuje průměr počtu pracovních dnů v jednom týdnu tak, že se počet pracovních dní v kalendářním roce, na které je naplánovaná směna, sečte a vydělí se počtem týdnů (52). Výsledek se vynásobí počtem týdnu dovolené, na které má zaměstnanec nárok (4).

Pro výpočet dovolené se zohledňují pouze pracovní dny a nepřihlíží se k délce pracovní směny.

U zaměstnance, který odpracuje 15 dní v měsíci, vychází počet pracovních dnů v roce na 180, ty se vydělí počtem týdnů 52, a následně vynásobí počtem týdnu dovolené, na které má zaměstnanec nárok (4). V tomto případě činí dovolená zaměstnance 13,84 dní v roce, po zaokrouhlení 14 dní.

Zaměstnanci čerpajícímu dovolenou přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou náleží zaměstnanci pouze v případě skončení pracovního poměru.

Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel tak, aby mohla být vyčerpána zpravidla do konce kalendářního roku, ledaže mu v tom brání naléhavé provozní důvody nebo překážky v práci na straně zaměstnance. Aspoň jedna její část musí činit dva týdny vcelku, nedohodnou-li se strany jinak.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama