reklama
reklama
13. 6. 2016 | poslední aktualizace: 13. 6. 2016  10:55
Právní poradna: Nárok na dovolenou

Zaměstnanec, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, má nárok na dovolenou

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s dovolenou, když pracuji 15 dní v měsíci po 12ti hodinách. Jak mohu čerpat dovolenou a na kolik dní mám v roce nárok? Pracuji v gastronomii a kolegyně mi tvrdila, že na dovolenou nemáme nárok. Že si musíme dny volna vyměnit s druhou směnou a tudíž vlastně nadělat. To potom není dovolená. Dovolená by měla být placená, i když nejsem v práci. Stalo se u jednoho zaměstnavatele, že nám odečítal dovolenou z pásky každý měsíc, aby nám nic nezbylo, a přitom jsme si žádnou nevybrali, jen si dny nahradili. Moc děkuji za odpověď.
Mgr. Lenka Vlnková Advokátní koncipientka
Dovolená, ilustrační foto
Dovolená, ilustrační foto
autor: Shutterstock

Vážená tazatelko,

v uvedeném případě zaměstnavatel koná v rozporu se zákoníkem práce, za co mu může být orgánem inspekce práce uložena pokuta do výše 200 000 Kč.

Každý zaměstnanec, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, má nárok na dovolenou. Podle ustanovení § 213 činí výměra dovolené nejméně 4 týdny v kalendářním roce u zaměstnance, který vykonává práci pro zaměstnavatele po celý kalendářní rok. Od uvedeného ustanovení se lze odchýlit pouze ve prospěch zaměstnance - zaměstnavatel tedy může zaměstnanci poskytnout dovolenou v delším rozsahu, ale ne v kratším.

Týdnem dovolené je tolik pracovních dnů, kolik jich zaměstnanec dle rozvržení pracovní doby odpracuje týdně. V případě nerovnoměrně rozvržené pracovní doby se zjišťuje průměr počtu pracovních dnů v jednom týdnu tak, že se počet pracovních dní v kalendářním roce, na které je naplánovaná směna, sečte a vydělí se počtem týdnů (52). Výsledek se vynásobí počtem týdnu dovolené, na které má zaměstnanec nárok (4).

Pro výpočet dovolené se zohledňují pouze pracovní dny a nepřihlíží se k délce pracovní směny.

U zaměstnance, který odpracuje 15 dní v měsíci, vychází počet pracovních dnů v roce na 180, ty se vydělí počtem týdnů 52, a následně vynásobí počtem týdnu dovolené, na které má zaměstnanec nárok (4). V tomto případě činí dovolená zaměstnance 13,84 dní v roce, po zaokrouhlení 14 dní.

Zaměstnanci čerpajícímu dovolenou přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou náleží zaměstnanci pouze v případě skončení pracovního poměru.

Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel tak, aby mohla být vyčerpána zpravidla do konce kalendářního roku, ledaže mu v tom brání naléhavé provozní důvody nebo překážky v práci na straně zaměstnance. Aspoň jedna její část musí činit dva týdny vcelku, nedohodnou-li se strany jinak.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama