reklama
reklama
8. 3. 2016 | poslední aktualizace: 8. 3. 2016  14:06

Jiří Kmec byl jmenován do pozice counsel v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners

Česko-slovenská advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners jmenovala svého seniorního advokáta Jiřího Kmece do pozice counsel. Jiří Kmec působí v kanceláři od roku 2013. Specializuje se na soudní, správní a rozhodčí řízení, insolvence a restrukturalizace a problematiku trestní odpovědnosti právnických osob.
-rkp
Jiří Kmec, counsel v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners
Jiří Kmec, counsel v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners
autor: archiv

Jiří Kmec (39) má zkušenosti se zastupováním klientů ve sporech z odpovědnosti za vady a o vrácení úvěrových poplatků nebo ve sporech o zaplacení dlužné částky před rozhodčím soudem. Jako právní zástupce se účastnil rovněž sporů u mezinárodního rozhodčího soudu, zastupoval věřitele v komplexních insolvenčních řízeních a prováděl revize compliance programu významného průmyslového podniku.

Před nástupem do Havel, Holásek & Partners pracoval téměř 11 let na Ministerstvu spravedlnosti ČR v kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva, od roku 2011 formálně jako zástupce vládního zmocněnce. V rámci této pozice se kromě jiného podílel na obhajobě státu ve více než 150 sporech vedených před tímto mezinárodním soudem a také před Výborem pro lidská práva při OSN. Problematiku evropského systému ochrany lidských práv též externě vyučoval zejména na Justiční akademii ČR a na právnických fakultách v Praze a v Plzni.

Jiří Kmec je rovněž vedoucím autorského kolektivu a hlavním autorem velkého komentáře k Evropské úmluvě o lidských právech (C.H.Beck, 2012) a autorem monografie Evropské trestní právo (C.H.Beck, 2006). Podílí se také na přípravě nového trestního řádu jako člen expertní komise Ministerstva spravedlnosti.

Pozice counsel je relativně novým prvkem organizační struktury kanceláře Havel, Holásek & Partners. K jejímu vytvoření došlo spolu s ekonomickým a personálním rozvojem firmy, kdy bylo třeba v některých oblastech rozšířit kompetence vedoucích advokátů. Na této úrovni v rámci kanceláře již působí Petra Sochorová, která vede tým specialistů v oblasti pracovního práva, Daniela Kozáková, zaměřující se na oblast nemovitostí a stavebního práva a právní služby týkající se investic do umění a sběratelství, a Petra Čorba Stark, působící v bratislavské kanceláři a specializující se zejména na akvizice a prodeje společností, právo obchodních společností a kapitálové trhy. 

 

Autoři: -rkp
reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama