reklama
reklama
28. 12. 2015 | poslední aktualizace: 28. 12. 2015  10:32
Právní poradna: Noční práce

Je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku uznán nezpůsobilým pro noční práci, je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci

Dobrý den, je mi 53let. Ve smlouvě se zaměstnavatelem nemám zmínku o noční práci. Teď mi zaměstnavatel rozepsal 2 noční po 12 hodinách, potom mám dva dny volno a zase noční, tentokrát 3 za sebou. Jsem nervové labilní, stav se mi zhoršuje, nevyspím se. Má na to zaměstnavatel nárok a jak se mám bránit, aby mě nepropustil? Děkuji.
Mgr. Lenka Vlnková Advokátní koncipientka
Noční práce, velkoobchod, ilustrace
Noční práce, velkoobchod, ilustrace
autor: archiv

Vážená tazatelko,

rozvrhovat pracovní dobu je právem zaměstnavatele, přičemž přihlíží k tomu, aby toto rozvržení nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce. Zaměstnavatel určuje, zda bude pracovní doba rozvržena rovnoměrně nebo nerovnoměrně, začátek i konec směn, jaký bude pracovní režim, atd.

Záleží také na konkrétním obsahu pracovní smlouvy, která upřesňuje obsah pracovního poměru. Je-li ve smlouvě například výslovně stanovena pravidelná pracovní doba od 8:00 do 16:30, je nařízení práce v noci změnou obsahu pracovního poměru, se kterou musí zaměstnanec výslovně souhlasit.

Žádná zmínka o noční práci v pracovní smlouvě automaticky neznamená, že zaměstnavatel nemůže zaměstnanci práci v noci nařídit.

Zaměstnavatel má ze zákona stanovené zvláštní povinnosti vůči zaměstnancům pracujícím v noci. Zaměstnancem pracujícím v noci je zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období 26 týdnů po sobě jdoucích. Zaměstnavatel musí takovému zaměstnanci zajistit vyšetření poskytovatelem pracovnělékařských služeb před zařazením na noční práci, dále pravidelně podle potřeby, ale nejméně jednou ročně, zajistit přiměřené sociální zajištění, zejména možnost občerstvení, a prostředky pro poskytnutí první pomoci.

Zaměstnanec je oprávněn požádat zaměstnavatele o vyšetření poskytovatelem pracovnělékařských služeb kdykoliv během zařazení na noční práci, přičemž úhrada takto poskytnutých zdravotních služeb nesmí být po zaměstnanci požadována. Bude-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku uznán nezpůsobilým pro noční práci, je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci, a to na základě kogentního ustanovení § 41 odstavec 1 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

 

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama