reklama
reklama
4. 12. 2015 | poslední aktualizace: 4. 12. 2015  15:54
Právní poradna: Noční příplatek

Přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby

Dobrý den, náleží zaměstnanci noční příplatek (22-6 hodin) v plné výši 8 hodin nebo jej lze krátit na 7.5 hodiny o povinnou 30 minutovou přestávku, jak nám to „nově“ zavedl náš zaměstnavatel? Děkuji za Vaši odpověď.
Mgr. Lenka Vlnková Advokátní koncipientka
nepřetržitá práce, práce v noci - ilustrace
nepřetržitá práce, práce v noci - ilustrace
autor: archiv

Vážená tazatelko,

v souladu s ustanovením § 116 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále „ZP“) za dobu noční práce (práce konaná v noční době mezi 22. a 6. hodinou) přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku, přičemž je možné sjednat v kolektivní smlouvě jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

Na základě ustanovení § 88 ZP je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut, přičemž přestávka se neposkytuje na začátku a na konci pracovní doby. Podle odstavce 4 předmětného ustanovení se poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech nezapočítávají do pracovní doby. Přestávka na jídlo a oddech je považována za dobu odpočinku, nikoliv pracovní dobu. Od uvedených ustanovení se účastníci pracovněprávních vztahů nemohou odchýlit, resp. tak mohou učinit pouze ve prospěch zaměstnance.

Výjimkou je bezpečnostní přestávka podle ustanovení § 89 ZP, která se započítává do pracovní doby. Zvláštní právní předpis z.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ustanovení § 5 zakotvuje, že zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami.

Nejde-li ve Vašem případě o zmiňovanou bezpečnostní přestávku, ale pouze o přestávku na jídlo a oddech, nezapočítává se do pracovní doby a nenáleží za ní mzda. Za odpracovanou směnu od 22. do 6. hodiny ze zákona náleží mzda za 7,5 hodiny s 10 % příplatkem průměrného výdělku.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama