reklama
reklama
12. 11. 2015 | poslední aktualizace: 12. 11. 2015  10:09
Právní poradna: Příplatek za noční práci

Noční práce je definována jako práce konaná v noční době mezi 22. a 6. hodinou

Dobrý den, mám uzavřít dohodu o provedení práce, jedná se o 3 pracovní hodiny denně. Rozvrh pracovní doby je od 4.00 do 7.00 hodin. Dle Zákoníku práce by měly být 2 hodiny (4-6) počítány jako noční směna. Zaměstnavatel však toto ustanovení neakceptuje. Mám právo tento požadavek nárokovat? Děkuji za odpověď.
Mgr. Lenka Vlnková Advokátní koncipientka
Práce v noci, ilustrace
Práce v noci, ilustrace
autor: archiv

Vážená tazatelko,

je nevyhnutné zdůraznit rozdíl mezi noční prací, zaměstnancem pracujícím v noci a finančními nároky náležejícími za práci v noci.

Ustanovení § 78 odst. 1 písm. j) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále „ZP“) definuje noční práci jako práci konanou v noční době mezi 22. a 6. hodinou. Následně písm. k) definuje zaměstnance pracujícího v noci jako zaměstnance, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby. Na tyto zaměstnance se vztahuje ustanovení 94 ZP, na základě kterého je zaměstnavatel povinen například stanovit maximální délku směny na 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, zajišťovat zaměstnanci vyšetření poskytovatelem pracovně-lékařských služeb nebo zajišťovat občerstvení.

V souladu s ustanovením § 116, za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku, přičemž je možné sjednat v kolektivní smlouvě jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

Na uvedený příplatek mají nárok všichni zaměstnanci (včetně těch pracujících na základě dohody o provedení práce), nejenom zaměstnanci pracující v noci.

V případě nedodržování zákonných ustanovení zaměstnavatelem se můžete obrátit na orgány inspekce práce.

 

reklama
Zobrazit náhled
Zbývá 1000 znaků
Článek neobsahuje komentáře.
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
Newsletter  
reklama
reklama
reklama