reklama
reklama
11. 9. 2015 | poslední aktualizace: 11. 9. 2015  18:15
Právní poradna: Dotace na zřízení chráněného pracovního místa

Příspěvek na CHPM se neposkytuje na zaměstnance, kteří pracují na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dobrý den, může získat dotaci z ÚP na zřízení chráněného pracovního místa a na mzdu zaměstnavatel, který zaměstnává osobu zdravotně postiženou, s níž má uzavřenou dohodu o pracovní činnosti? Děkuji za odpověď.
Mgr. Lenka Vlnková Advokátní koncipientka
Chráněná dílna - ilustrace
Chráněná dílna - ilustrace

Vážený tazateli,

příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa (dále „CHPM“), příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů a příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na CHPM se neposkytuje na zaměstnance, kteří pracují na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Na jedno pracovní místo můžete přijmout dva zaměstnance na zkrácený pracovní poměr (poloviční úvazek).

Příspěvek na zřízení CHPM je možné poskytnout na základě písemné dohody uzavřené s Úřadem práce zaměstnavateli, který splňuje v zákoně vyjmenované podmínky. Takový zaměstnavatel například nemůže mít nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Chráněné pracovní místo musí být obsazeno po dobu 3 let, a to i různými osobami. Příspěvek na zřízení je možné poskytnout zaměstnavateli před uzavřením pracovního poměru se zaměstnancem se zdravotním postižením. Vyvstává potřeba CHPM nejdříve vytvořit a vybavit, až pak je možné zaměstnance přijmout. V opačném případě může Úřad práce poskytnutí příspěvku zamítnout, neboť lze dovodit, že zaměstnanec může práci vykonávat i bez vytvoření CHPM. V zákoně je uvedena maximální výše příspěvku, její skutečná výše bude stanovena úřadem práce na základě různých kritérií (např. míra nezaměstnanosti v kraji).

O příspěvek na částečnou úhradu provozním nákladů CHPM (např. nájemné a služby s ním spojené) může zaměstnavatel požádat po uzavření smlouvy o zřízení nebo o vymezení CHPM a po uplynutí 12 měsíců od jeho obsazení nebo ode dne vymezení.

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na CHPM se poskytuje zaměstnavateli, který zaměstnává na CHPM více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Tento příspěvek nelze poskytovat na zaměstnance se zdravotním postižením za čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec zaměstnán na chráněném pracovním místě, na které je poskytován příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa.

Z uvedeného vyplývá, že nelze dosáhnout na příspěvek na částečnou úhradu provozním nákladů CHPM a současně na příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na CHPM.

 

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama