reklama
reklama
10. 8. 2015 | poslední aktualizace: 10. 8. 2015  10:50
Právní poradna: Ukončení pracovního poměru po uplynutí RD

Nárok na odstupné při ukončení pracovního poměru po uplynutí rodičovské dovolené

Dobrý den, blíží se termín ukončení mojí RD s druhým dítětem. Na MD později RD jsem odcházela z manažerské pozice před čtyřmi lety. Na moje místo byl přijat kolega se smlouvou na dobu neurčitou (nikoliv zástup za MD/RD). Nyní se chci se zaměstnavatelem dohodnout na ukončení pracovního poměru. Mám nárok na nějakou finanční kompenzací (výplata, odstupné,..)? Děkuji.
Mgr. Rudolf Pastorák, advokát, Mašek advokáti, s. r. o.
Matka a dítě
Matka a dítě
autor: Shutterstock

Vážená tazatelko,

i když bude Váš pracovní poměr ukončen dohodu, máte nárok na odstupné, stejně jako při jednostranném skončení pracovního poměru. Důležité je, aby byl důvod a výše odstupného uvedeny v předmětné dohodě. Co se týče odstupného, je to upraveno v § 67 zákoníku práce.

Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů (tzv. organizačních, kdy se zaměstnavatel nebo jeho část ruší, přemísťuje nebo se zaměstnanec stane v důsledku organizačních změn nadbytečným), přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně:

a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,

b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,

c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,

d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech a) až c), jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4. 

Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců.

Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek. Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

 

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama