reklama
reklama
26. 5. 2015 | poslední aktualizace: 26. 5. 2015  16:45
Právní poradna: Vycházky a porušení léčebného režimu

V době dočasné pracovní neschopnosti je povinností zdržovat se v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek

Dobrý den, jsem v delší pracovní neschopnosti (po oční operaci), mám vycházky. Domluvila jsem se s lékařem. Problém je v tom, že jsem v době vycházky zašla asi na 30 minut do kavárny, kde jsem si dala kávu, žádný alkohol. Viděla mě kolegyně z práce a byl z toho problém, protože to oznámila zaměstnavateli. Zaměstnavatel tvrdí, že vycházky prý nejsou určeny k vysedávání po kavárnách, jen k pobytu na čerstvém vzduchu a k vyřízení toho nejnutnějšího. Jde skutečně o porušení léčebného režimu? Děkuji za odpověď.
Mgr. Lenka Vlnková Advokátní koncipientka
Ilustrační foto - nemoc
Ilustrační foto - nemoc
autor: Thinkstock.com

Vážená tazatelko,

režim dočasně práce neschopného pojištěnce a místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti upravuje zákon 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

V ustanovení § 56 je zakotvena povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek. O povolení vycházek nebo o změnách jejich rozsahu a doby rozhoduje ošetřující lékař. Ošetřující lékař může povolit vycházky pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a který nenarušuje stanovený individuální léčebný postup, a to nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně v době od 7 hodin do 19 hodin. Současně vymezí konkrétní časový úsek nebo časové úseky těchto vycházek.

Zaměstnavatel je oprávněn podle § 192 odst. 6 zákoníku práce kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek.

Současně je v zákoně o nemocenském pojištění § 61 písm. x) uložena ošetřujícímu lékaři povinnost sdělit zaměstnavateli dočasně práce neschopného pojištěnce na jeho žádost informace o místě pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti a rozsahu a době povolených vycházek.

Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění porušení povinnosti uvedené ve větě první zaměstnancem vyhotovit o kontrole písemný záznam s uvedením skutečností, které znamenají porušení tohoto režimu; stejnopis tohoto záznamu je zaměstnavatel povinen doručit zaměstnanci, který tento režim porušil, okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti a ošetřujícímu lékaři dočasně práce neschopného zaměstnance.

V případě, že zaměstnavatel zjistí porušení povinností, které jsou součástí režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, je oprávněn s ohledem na ustanovení §192 odst. 6 zákoníku práce a se zřetelem na závažnost porušení těchto povinností náhradu mzdy nebo platu snížit nebo neposkytnout. V případě porušení povinnosti zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu vycházek zvlášť hrubým způsobem, lze se zaměstnancem ukončit pracovní poměr výpovědí.

Z uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel je oprávněn pouze kontrolovat, jestli se zdržujete v místě hlášeného pobytu a jestli dodržujete rozsah a dobu povolených vycházek. Ze zákonných ustanovení nevyplývá, že by byl oprávněn kontrolovat a posuzovat Vaše činnosti, které vykonáváte v rámci režimu dočasné pracovní neschopnosti anebo Vás za ně dokonce sankcionovat v podobě snížení platu.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama