reklama
reklama
25. 5. 2015 | poslední aktualizace: 25. 5. 2015  10:46
Právní poradna: Účast na školení

Účast na školení bezpečnosti práce se považuje za výkon zaměstnání a náleží za ni mzda

Dobrý den, měl bych na Vás dotaz. Pracuji ve firmě s nepravidelnou pracovní dobou (jako recepční) - buď od 7 do 19 hodin, nebo jiný den od 19 do 7 hodin. Mám se ve svém volnu zúčastnit povinného školení o bezpečnosti a požární ochraně. Zaměstnavatel mi sdělil, že pokud se nedostavím, nebudu proškolen a nemohl bych práci dál vykonávat. V tom případě by se mi mohlo stát, že mne propustí. Mám nárok na mzdu za tento den při účasti na povinném školení, i když mi vychází volný den? Děkuji za odpověď.
Mgr. Rudolf Pastorák, advokát, Mašek advokáti, s. r. o.
Školení zaměstnanců
Školení zaměstnanců
autor: Shutterstock

Vážený tazateli,

dle ustanovení § 103 odst. 2 zákoníku práce, je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále při změně pracovního zařazení, nebo druhu práce. Dále při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů, a v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno a v některých případech musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.

Dále dle § 228 zákoníku práce zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace, je zaměstnavatel povinen zaškolit nebo zaučit. Přitom zaškolení nebo zaučení se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. Zaměstnavatel je také povinen zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který přechází z důvodů na straně zaměstnavatele na nové pracoviště nebo na nový druh práce, pokud je to nezbytné.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že účast na školení bezpečnosti práce, se považuje za výkon zaměstnání, přičemž vám za tuto dobu náleží mzda.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama