reklama
reklama
13. 3. 2015 | poslední aktualizace: 13. 3. 2015  16:00
Právní poradna: Výpověď bez odstupného

Zaměstnanec je povinen konat osobně práce podle pracovní smlouvy

Dobrý den. Jsem začínající podnikatel. Přijal jsem uchazeče o zaměstnání z úřadu práce do provozovny jako pomocnou sílu do kuchyně. Bohužel provozovna byla v nájmu a došlo ke skutečnostem, kdy jsem musel nájem opustit. Mezitím zaměstnanec byl v pracovní neschopnosti (úraz v domácím prostředí). Zaměstnanci jsem nemohl dát výpověď, tudíž jsem hledal jinou provozovnu. Provozovna je 30 km od bydliště zaměstnance. Jedná se o malou provozovnu, dřevěného typu - rychlé občerstvení. Další provozovnu, kde jsem vyhrál výběrové řízení, je momentálně ve stavebních úpravách. Zaměstnankyně chtěla, abych jí dal výpověď s odstupným. Já jí řekl, že pro ni práci mám, a podepsala dodatek, že bude zaměstnána v restauraci, která se momentálně opravuje, jenomže úpravy se protáhly a vypadá to, že bude možné ji provozovat až od dubna. Do té doby bude doma na 60% mzdy. Nastala ale skutečnost, kdy jsem potřeboval, aby zaměstnankyně přišla do provozovny rychlého občerstvení a vykonávala práci. Jenomže ona přišla s tím, že tam nebude, že ji jede autobus a odešla pryč. Šel jsem na úřad práce za právníkem a ten mi neřekl nic konkrétního. Na otázku, jestli jí můžu dát výpověď, že neposlechla a nenastoupila do práce, či co mám dělat, mně bylo řečeno, abych byl opatrný. Vůbec nic jsem se nedozvěděl. Zajímá mě, co tedy můžu dělat. Odcházel jsem s pocitem, že musím zaměstnanci platit i když nechodí do práce, nebo jí dát výpověď s odstupným. Je to zaměstnankyně 55 let a je na dobu určitou 1 roku, který končí v červnu. Poradíte mi prosím? Připadá mi to hrozně bizarní v této době. Já jdu do rizika, ale právo nemám. Podotýkám, že zaměstnankyně dostala vždy v řádném termínu výplatu i odměnu. Děkuji.
Mgr. Rudolf Pastorák, advokát, Mašek advokáti, s. r. o.
Výpověď ze zaměstnání -  ilustrace
Výpověď ze zaměstnání - ilustrace
autor: Paul Matthew Photography, shuttershock.com

Vážený tazateli,

pro přesné posouzení situace by bylo nutné znát znění pracovní smlouvy a dodatku, který jste se zaměstnancem podepsal. Obecně lze k této problematice říct, že dle ustanovené §38 zákoníku práce platí, že od vzniku pracovního poměru je:

a) zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem,

b) zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.

Zde záleží, jak byly pozice a místo výkonu práce sjednány v pracovní smlouvě včetně dodatků k ní. V případě, že pod takto sjednané místo výkonu práce a pracovní pozice (náplň práce) lze podřadit i činnost, kterou jste po zaměstnanci požadoval, a on to odmítl, bylo by možné mluvit o hrubém porušení pracovní kázně ze strany zaměstnance.

Před případným podáním výpovědi zaměstnanci, Vám doporučuje obrátit se na právního zástupce, abyste se vyhnul případnému neplatnému rozvázání pracovního poměru a s tím spojeným zvýšením nákladů.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama