reklama
reklama
9. 3. 2015 | poslední aktualizace: 9. 3. 2015  13:42
Právní poradna: Nárok učitele na výplatu za srpen

Pří výpovědi musí zaměstnavatel dodržet zákonné povinnosti, včetně výpovědní doby a odstupného

Dobrý den, letos odcházím do důchodu. Do svého posledního zaměstnání (učitelka na ZŠ) jsem nastoupila poslední týden v srpnu 2000. Letos by to tedy bylo plných 15 odpracovaných let, nebýt tedy jedné maličkosti. Zaměstnavatel mi totiž ukončí pracovní poměr dohodou k 31. 7. s odůvodněním, že na dovolenou, kterou bych normálně čerpala v srpnu, nemám nárok, jelikož neodpracuji celý kalendářní rok. Jenže já všechny ty roky tvrdě odpracovala. Během těch posledních čtyř měsíců roku 2000 jsem si pochopitelně dovolenou vybrat nemohla, učitelé ji totiž mohou čerpat jen o letních prázdninách. Je opravdu takto možné učitele legálně připravit o poslední výplatu? Děkuji za odpověď.
Mgr. Rudolf Pastorák, advokát, Mašek advokáti, s. r. o.
důchod (ilustrační foto)
důchod (ilustrační foto)
autor: Shutterstock

Vážená tazatelko,

z Vašeho dotazu nám není jasné, z jakého důvodu Vám skončí pracovní poměr k 31. 7. 2015. Ukončení pracovního poměru dohodou, je možné jen při oboustranné vůli takto poměr ukončit. Není možné, aby Vám zaměstnavatel ukončil pracovní poměr jednostranně – dohodu. Jednostranně by to bylo možné jen výpovědí z pracovního poměru a okamžitým zrušením pracovního poměru.

Při ukončení výpovědí, je ale zaměstnavatel povinen postupovat v souladu se zákoníkem práce, kdy výpověď je upravena v ustanoveních § 50 a násl. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52:

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,

f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,

g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,

h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

 

Z jiných důvodů výpověď zaměstnanci nelze dát. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že buď se se zaměstnavatelem dohodnete na ukončení pracovního poměru a to k datu, které bude vyhovovat oběma stranám, nebo počkáte na výpověď ze strany zaměstnavatele. Pří výpovědi bude muset zaměstnavatel dodržet veškeré zákonné povinnosti, včetně výpovědní doby a odstupného.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama