reklama
reklama
3. 3. 2015 | poslední aktualizace: 3. 3. 2015  09:50

Společnost CEMEX rozšířila vrcholový management

Skupina CEMEX v České a Slovenské republice po svém spojení s Holcimem rozšířila management. Ze zahraničních poboček CEMEXu se funkce viceprezidenta strategického plánování ujal Hermann Dietrich, provozním a technologickým viceprezidentem Divize cement se stal Henning Weber, ředitelem obchodu a logistiky Divize cement Mariusz Kostowski a BSO ředitelem byl jmenován Justus Geiseler. Ze společnosti Holcim do managementu CEMEXu přišel ředitel Divize kameniva Luboš Merunka a další posilou z Holcimu se od března stala podniková právnička Hana Fidrová.
Siluety - ilustrace.
Siluety - ilustrace.
autor: Shutterstock

„Věřím, že toto nové složení managementu je kompletní a zajistí úspěšné dokončení transformace společnosti. V dohledné době neplánujeme další personální změny na této úrovni,“ říká Peter Dajko, generální ředitel skupiny CEMEX v České a Slovenské republice a dodává: „Kolegové z Německa a Polska se s námi dělí o cenné zkušenosti ze zahraničních poboček. Manažeři z Holcimu mají dokonalou znalost firmy, se kterou jsme se spojili. Navíc mě těší, že v top managementu CEMEXu můžu konečně přivítat ženu. Třetí skupinou lidí v managementu jsou manažeři z českého CEMEXu, pro které je interní postup na ředitelské pozice odměnou za skvělou práci na integraci firem.“

 

 

Noví manažeři ze zahraničí

 

Hermann Dietrich, Vice President Strategic Planning pro Německo a ČR

Jako viceprezident strategického plánování v České republice a Německu je Hermann Dietrich zodpovědný za strategické směrování společnosti. Do jeho kompetence patří také procurement (zajišťování nákupu). Hermann Dietrich nastoupil do Readymixu v roce 1999 a působil na různých pozicích v Německu a Velké Británii. V německém CEMEXu zastával vedoucí pozice ve strategickém plánování. V lednu 2015 se stal novým členem vrcholového vedení CEMEXu v České republice. Hermann Dietrich získal magisterský titul v Obchodní administrativě na univerzitách ve Vídni a Bruselu. 

 

Henning Weber, Operations &Technology Vice President pro Německo a ČR (Divize cement)

Jako provozní a technologický viceprezident Divize cement pro Německo a Českou republiku je Henning Weber zodpovědný za oblast cementu v obou zemích. Henning nastoupil do německého CEMEXu v roce 2007 jako vedoucí cementárny v Dortmundu, pak vystřídal různé provozy a manažerské pozice. Poslední čtyři roky řídil cementárny v západním klastru Německa (Beckum, Dortmund a Schwelgern), které přešly pod Holcim. Před svým nástupem do CEMEXu pracoval na různých cementárnách (Lafarge, Jordan Cement Factories) v Německu, Rakousku, Jordánsku a Kanadě. Henning Weber získal titul inženýra v oboru Nerostné suroviny na Technické univerzitě Clausthal.

 

Mariusz Kostowski, Commercial & Logistics Director (Divize cement)

Jako ředitel obchodu a logistiky Divize cement je Mariusz Kostowski zodpovědný za prodej cementu a přísad, dále za logistiku, dopravu a dispečink. Do jeho kompetence spadá společnost TransPlus. Mariusz Kostowski nastoupil do CEMEXu v Polsku v roce 1999 a v lednu 2015 se stal novým členem vrcholového vedení CEMEXu v České republice. Za 15 let v CEMEXu se vypracoval na ředitele divize dodavatelského řetězce. Mariusz Kostowski má zkušenosti s integračními procesy a reorganizací, úspěšně řídil sjednocující a optimalizační procesy v korporátních strukturách. Mariusz Kostowski absolvoval Univerzitu Marie Curie Skłodowska v Lublinu a obor Management a finance na Warsaw School of Economics.

 

Justus Geiseler, BSO Director pro střední Evropu

Justus Geiseler je jako Business Support Organization (BSO) Director zodpovědný za aktivity v Německu a střední Evropě. Do CEMEXu v Německu nastoupil v roce 1997 jako kontrolor dopravy Divize beton v regionu Berlín-Brandenburg. Od té doby prošel mnoha manažerskými pozicemi v oboru účetnictví a controllingu. V roce 2005 Justus Geiseler převzal účetní oddělení celého koncernu a v roce 2007 se stal technickým manažerem pro účetnictví v regionu EMEAA.  V letech 2010 a 2011 byl zodpovědný za implementaci BSO modelu. V roce 2012 a 2013 Justus Geiseler řídil projekt ASSET, reorganizaci BSO a převod mnoha aktivit CEMEXu do IBM. V roce 2014 se podílel na stabilizaci projektu transakcí mezi CEMEXem a Holcimem. V lednu 2015 se stal novým členem vrcholového vedení CEMEXu v České republice.

 

 

Noví manažeři z Holcimu

 

Luboš Merunka, Aggregates Director (Divize kamenivo)

Jako ředitel Divize kameniva je Luboš Merunka odpovědný za výrobu a prodej na 11 štěrkopískovnách v ČR a 10 lomech v ČR a SR. Před nástupem do CEMEXu pracoval v těžebním průmyslu, po dobu čtyř let ve společnosti Tarmac (Anglo American Group) a poté šest let ve společnosti Holcim na pozicích Business Developer, Project Manager, ředitel pro kamenivo v ČR a ředitel pro kamenivo střední a východní Evropa (CEE). V lednu 2015 se Luboš Merunka stal novým členem vrcholového vedení CEMEXu v České republice. Luboš Merunka absolvoval Technickou Univerzitu v Liberci (magisterský titul), University of New York, Universitaire Kurt Bosch v Praze (MBA), následně pak postgraduální studia na Vysoké škole báňské v Ostravě a University of Leicester UK (Department of Geology).

 

Hana Fidrová, Podnikový právník

Jako právní zástupce pro celou skupinu CEMEX v České i Slovenské republice odpovídá od března 2015 Hana Fidrová za chod právního oddělení. Do její kompetence spadá právní podpora pro všechny organizační jednotky včetně zastupování společnosti před soudy a správními orgány. Hana Fidrová mj. zajišťuje soulad obchodních aktivit a dokumentů společnosti s příslušnými právními předpisy při optimalizaci interních procesů, včetně implementace koncernových pravidel, ve strategických projektech a transakcích společnosti, jakož i při řešení ostatních korporátních záležitostí. Hana Fidrová zastávala pozici právního zástupce pro společnost Holcim (Česko) od jara 2009, do společnosti Holcim (Česko) a.s. nastoupila jako interní právník v březnu 2001. Předtím pracovala 5 let jako metodik pojištění odpovědnosti a povinného ručení v ČS- Živnostenské pojišťovně a.s. Hana Fidrová získala magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze- studijní obor právo.

 

 

Interní postupy v českém CEMEXu

 

Karel Kőszegi, Strategic Planning Director

Na pozici ředitele strategického plánování byl povýšen Karel Kőszegi, který je zodpovědný za maximalizaci růstu společnosti a definování priorit CEMEXu v České republice a na Slovensku. Pod jeho vedení spadají oddělení finančního plánování, business developmentu, nákupu a interního auditu. Se svým týmem Karel Kőszegi připravuje analýzy a doporučení pro efektivní rozhodování prostřednictvím rozpočtování, hodnocení a schvalování investic a plánování. V CEMEXu působí od roku 2010, dosud zde pracoval na pozici manažera strategického plánování. Zkušenosti s finančním plánováním, controllingem a rozvojem obchodu nasbíral ve Skupině ČEZ, kde jako expatriot působil v Bosně a Hercegovině, Rumunsku a Turecku. Karel Kőszegi je absolventem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Titul MBA získal v oboru marketing a finance na DePaul University of Chicago.

 

Radek Cmunt, HR Director

Spojením oddělení Lidských zdrojů CEMEXu a Holcimu se z pozice HR manažera na post HR Directora dostal Radek Cmunt. Ten je zodpovědný za strategické plánování lidských zdrojů, nábor, rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, řízení výkonu, odměňování a benefity. Je garantem dodržování pracovněprávních předpisů ve firmě. Do jeho kompetence spadá také oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Radek Cmunt působí v CEMEXu od roku 2010. Než nastoupil do CEMEXu, pracoval 4 roky ve společnosti Siemens na různých manažerských pozicích v oblasti HR. Radek Cmunt absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – magisterský titul získal v oboru Pedagogika ve specializacích Poradenství a Osobnostně-sociální rozvoj, titul PhDr. V oboru Andragogika a personální řízení.

 

Ondřej Smrček, Commercial Development Manager (Rozvoj obchodu)

Ondřej Smrček je nově zodpovědný nejen za rozvoj obchodu a marketing výrobků CEMEXu, ale po sloučení s Holcimem převzal odpovědnost také za marketing cementu a řídí proces rebrandingu. Mimo to vede dceřinou společnost CEMEX Elegohouse, která dodává základové a stropní desky na klíč. Do jeho kompetence spadá také společenská odpovědnost firmy (CSR), interní komunikace a zviditelňování značky CEMEX mezi odbornou i laickou veřejností. Do CEMEXu nastoupil v roce 2007 na pozici analytika pro Strategické plánování. Ondřej Smrček je absolventem Fakulty mezinárodních vztahů na VŠE v Praze (specializace mezinárodní obchod a logistika) a oboru Strategický marketing na University of Western Ontario - Richard Ivey School of Business.  V současné době studuje EMBA program na University of Pittsburgh.

 

Jan Kučeva, Ready Mix Director (Divize beton)

Jako ředitel Divize beton je Jan Kučeva zodpovědný za celkový výsledek této divize, dále za výrobu, obchod, techniku a technologii. Nastoupil do CEMEXu v roce 2000 na pozici vedoucího a obchodního zástupce betonáren Šenov a Stonava. V průběhu své kariéry v CEMEXu se vypracoval na vedoucího ostravské oblasti, později na klastr manažera ostravského klastru, dále na manažera oblasti Morava až na současnou pozici ředitele Divize beton. Jan Kučeva vystudoval geologii na Vysoké škole báňské.

 

Karol Czubara, CEMENT Operations Director (Divize cement)

Jako provozní ředitel Divize cementu je Karol Czubara zodpovědný za oblast výroby cementu a technologie pro celou Českou republiku. Odpovídá za cementárnu Prachovice a cementovou mlýnici Dětmarovice.  Než nastoupil do  CEMEXu v České Republice (v roce 2009), pracoval 5 let v CEMEXu Polsko na různých pozicích v oblasti Cement Operations, např. jako Process Engineer v cementárně Rudniki. Karol Czubara vystudoval Vysokou školu báňskou v Krakowě, fakultu Nauka o materiálech a keramice se specializací Technologie vazebných materiálů.

 

Filip Matoušek, BSO Manager

Jako Business Support Organization manažer je Filip Matoušek zodpovědný za finance a hospodaření (pohledávky, fakturaci, účetnictví, platební styk, konsolidace, reporting a daně). Do jeho kompetence spadá také IT oddělení. Do CEMEXu Filip Matoušek nastoupil poprvé v roce 2006, kde se postupně vypracoval na pozici manažer planningu. Po čtyřech letech odešel získat další profesní zkušenosti do společností ČSA a AWT. Před dvěma lety se Filip Matoušek vrátil do CEMEXu na pozici manažera financí. Je absolventem Ekonomické univerzity v Bratislavě, magisterský titul získal v oboru Obchod a marketing.

 

 

Autoři:
reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama