reklama
reklama
11. 7. 2014 | poslední aktualizace: 11. 7. 2014  08:00
Nevalný stav vzdělávání v internetové bezpečnosti

Ve vzdělávání onlinové bezpečnosti tápou učitelé i rodiče

Podle 82 % učitelů dotázaných po celém světě dnešní rodiče příliš spoléhají na školy, že učí jejich děti o bezpečnosti na internetu. Vyplývá to z průzkum společnosti AVG Technologies, který poukazuje na nevyřešenou otázku zodpovědnosti za výuku online bezpečnosti.
rkp
NA WEB BEZ OBAV
NA WEB BEZ OBAV
autor: Foto: Thinkstock

Mnoho učitelů si myslí, že rodiče jejich žáků sami nemají o bezpečnosti na internetu dost informací. Úplně nejvíc pak o schopnostech rodičů pochybují čeští učitelé. Jen čtvrtina dotázaných českých učitelů se domnívá, že znalosti rodičů jejich žáků o internetové bezpečnosti jsou dostatečné. Přesto pouze 9 % rodičů v Česku, nejméně ze všech dotazovaných zemí, žádá učitele svých dětí o radu, jak zajistit jejich bezpečnost na internetu.

Výzkum, kterého se zúčastnilo téměř 1800 učitelů po celém světě, poukázal na potřebu poskytnout učitelům větší podporu a školení pro vzdělávání dětí na téma online bezpečnosti. Dvě třetiny (64 %) respondentů se shodly, že školy by měly poskytovat lepší odbornou přípravu v oblasti používání internetu jako vzdělávacího nástroje. V Česku však takový názor zastává jen necelá polovina dotazovaných (49 %), přestože 100 %, tedy všichni zúčastnění učitelé uvedli, že internet při výuce používají. Dále si 77 % respondentů myslí, že bezpečnost na internetu by měla být vyučována jako součást školních osnov.

Mezi znalostmi a schopnostmi učitelů a očekáváním rodičů zeje propast, na kterou průzkum ukazuje. I když 69 % tázaných učitelů říká, že diskutují o bezpečnosti na internetu, pouze jeden učitel ze čtyř uvedl, že má aprobaci na to, aby učil online bezpečnost.

„Dnešní učitelé používají internet pravidelně ve svých hodinách a navíc se musejí vypořádat se stále komplexnějšími problémy, které přináší, a to často bez jakéhokoliv proškolení,“ řekl Tony Anscombe, Senior Security Evangelist ve společnosti AVG Technologies. „Vzhledem k tomu, v jaké míře je nyní internet používán jako vzdělávací nástroj, mnoho učitelů uvedlo, že jim jejich školy daly pokyny pro zvládání nejčastějších problémů. Problémem ovšem je, že většina učitelů nemá žádnou kvalifikaci v oblasti výuky online bezpečnosti a tyto pokyny samy o sobě nestačí. Když se žák svěří s kyberšikanou pouze jednomu ze čtyř učitelů, je jasně vidět, proč je zapotřebí větší průprava učitelů.“

 

Poznámky učitelů z celého světa:

  • Brazílie udává světový trend ve vzdělávání o bezpečnosti na internetu. Většina učitelů (54 %) učí o této problematice pravidelně a 51 % má školení v tomto oboru.
  • Většina učitelů ve Velké Británii uvedla, že jejich škola má hodiny informatiky (91 procent v porovnání se 72 procenty na celém světě), ale jenom 37 % učitelů má školení v bezpečnosti na internetu.
  • Pouze 60 % škol v USA nabízí hodinu informatiky, nejméně ze všech zemí, a jenom 40 % učitelů zadávalo domácí úkoly, které vyžadují internet (v porovnání s 57 % na celém světě).
  • Podle 29 % učitelů (ve srovnání s 18 % na celém světě) si kanadské děti s největší pravděpodobností přinesou do školy vlastní zařízení. Nejspíše to bude notebook (84 procent), chytrý telefon nebo tablet (obě možnosti 82 %).
  • Učitelé v Německu vykázali nejvyšší pravděpodobnost, že k nim přijdou studenti s problémem kyberšikany (36 % v porovnání s 25 % na celém světě). Skoro polovina učitelů si myslí, že nejsou dostatečné podporováni, aby se s tím dokázali vyrovnat (46 %).
  • Australské školy jsou na špičce seznamu v tom, že mají již zpracovány pokyny pro případy kyberšikany (80 %) a situací týkajících se prohlížení nevhodného obsahu na internetu (75 %).
  • Pouze 7 % učitelů v České republice uvedlo, že jejich škola pořádá rodičovský večer, který by zahrnoval možnost vzdělávat rodiče o online bezpečnosti. Z těch rodičů, kteří měli možnost se večera zúčastnit, 78 % vyjádřilo obavy o situaci kolem online bezpečnosti svého dítěte.
  • 91 % učitelů ve Francii uvedlo, že jejich škola poskytuje zařízení pro děti, ale jsou to většinou stolní počítače (80 %). Pouze 35 % nabízí notebooky (46 % je průměr ve světě) a 9 % tablet (ve srovnání s 32 % na celém světě).
  • Více než čtyři z pěti učitelů (82 %) na Novém Zélandu diskutovali ve svých třídách o bezpečnosti na internetu, stejný počet ovšem neměl kvalifikaci v daném oboru.

 

Online průzkum učitelů různých předmětů, kteří učí děti v rozmezí 3 až 18 let, proběhl v Austrálii, Brazílii, Kanadě, České republice, Francii, Německu, Novém Zélandu, Spojeném království a Spojených státech. Průzkum měl identifikovat úrovně školení a povědomí o online bezpečnosti. Průzkum byl zrealizován s využitím nástroje Research Now a vyhodnocení probíhalo v květnu 2014. Celkem 1760 učitelů vyplnilo desetiminutový průzkum v průběhu června 2014.

Autoři: rkp
reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama