reklama
reklama
12. 6. 2013 | poslední aktualizace: 12. 6. 2013  20:36
Právní poradna: Ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem

Kdy musí zaměstnavatel splnit podmínku písemné výzvy nebo písemného upozornění před podáním výpovědi

Dobrý den, je možné dát zaměstnanci výpověď dle § 52 písm. f) pro nesplnění požadavků pro řádný výkon práce aniž by byl v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků? Případně, zda můžeme využít písm. g) - soustavné méně závažné porušování povinností - rovněž bez písemného upozornění v posledních 6 měsících? Jedná se o soustavné pozdní příchody, špatné organizační schopnosti, neplnění zadaných úkolů a činností vyplývajících z náplně práce apod. Výtky byly uděleny opakovaně pouze ústně za přítomnosti třetí osoby.
Mgr. Rudolf Pastorák
Mgr. Rudolf Pastorák
advokátní koncipient
Výpověď ze zaměstnání -  ilustrace
Výpověď ze zaměstnání - ilustrace
autor: Paul Matthew Photography, shuttershock.com

Vážená tazatelko,

odpověď na Vaši otázku již částečně zmiňujete ve svém dotazu. V obou Vámi uváděných případech zákoník práce podmiňuje možnost využití těchto výpovědních důvodů písemnou výzvou nebo písemným upozorněním. V prvé situaci, pokud zaměstnanec nesplňuje požadavky pro řádný výkon práce a toto nesplňování spočívá v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné přistoupit k výpovědi až poté, co zaměstnavatel zaměstnance písemně vyzval k odstranění těchto nedostatků v době posledních 12 měsíců a zaměstnanec tyto nedostatky v přiměřené lhůtě neodstranil. V druhé situaci je nutné zaměstnance písemně upozornit na možnost výpovědi v době posledních 6 měsíců. Z Vámi uváděných informací je zřejmé, že podmínka písemné výzvy nebo písemného upozornění není u Vás naplněna.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama