reklama
reklama
16. 5. 2013 | poslední aktualizace: 16. 5. 2013  17:35
Právní poradna: Změna místa výkonu práce

Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně

Dobrý den, zajímalo by mě, jak se mám postavit k následujícímu problému. Dnes jsem se od zaměstnavatele dozvěděl, že firma, ve které jsem zaměstnaný na pozici skladníka, se nejspíše z ekonomických důvodů, musí přestěhovat do jiných prostor mimo Prahu. Sklad se bude stěhovat do jiného města a kanceláře zůstanou sice v Praze, ale také na jiném místě. Naše firma provozuje ještě svůj kamenný obchod v Praze, ale na jiné adrese, a mě byla nabídnuta pozice v tomto obchodě, ale dle mého na jiné pozici, než kterou mám uvedenu v pracovní smlouvě. Sklad v této prodejně vůbec není a vedení firmy mi sdělilo, že bych měl pracovat v tomto obchodě například jako ochranka nebo hlídač, což je pro mě neakceptovatelné, vzhledem k pozici, kterou jsem vykonával. V pracovní smlouvě mám uvedenu i konkrétní adresu výkonu práce. Zajímá mě tedy, zdali můžu odmítnout přesunutí na novou pozici na nové adrese bez toho, aby mě zaměstnavatel jakkoliv sankcionoval a jak bych měl vlastně dále postupovat. Mnohokrát děkuji.
Mgr. Rudolf Pastorák
Mgr. Rudolf Pastorák
advokátní koncipient
Zaměstnanec, ilustrační foto
Zaměstnanec, ilustrační foto
autor: HN – Jiří Cajska

Vážený tazateli,

základem pro zodpovězení Vašeho dotazu je ustanovení § 40 zákoníku práce, který stanoví, že obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně.

Konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen v případech uvedených v zákoníku práce a jedná se o situace, kdy se např. zhoršil zdravotní stav zaměstnance, při výpovědi podle § 52 písm. f) proti zaměstnanci bylo zahájeno trestní řízení apod. (§ 41) a též při mimořádných živelných událostech.

Co se týče přeložení na jiné místo, tady dle ustanovení § 43 zákoníku práce platí, že přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba. Tudíž zde je podstatné, jak (konkrétně) je místo výkonu práce definováno ve smlouvě.

Pokud by zaměstnavatel zaměstnance přeložil na jiné místo práce než je uvedeno v pracovní smlouvě, bylo by takové přeložení neplatné (viz. např. rozhodnutí NS ČR ze dne29.7.2010 pod sp. zn. 21 Cdo 4213/2009: „Pracoviště jako místo, kde zaměstnanec plní podle pokynu zaměstnavatele své pracovní úkoly, se může nacházet jen tam, kde je lze podřadit pod pojem, jímž bylo v pracovní smlouvě podle ujednání účastníků definováno místo výkonu práce; přeložení k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, bez souhlasu zaměstnance (i kdyby tomu tak bylo v rámci zaměstnavatele) je neplatné.“).

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama