reklama
reklama
7. 3. 2013 | poslední aktualizace: 7. 3. 2013  10:00
Právní poradna: Dohoda o ukončení pracovního poměru

Sazby podpory v nezaměstnanosti při ukončení pracovního poměru dohodou

Dobrý den, dala jsem v zaměstnání výpověď dohodou, jelikož jsem se na práci fyzicky necítila. Na Úřadu práce mi řekli, že jsme to do dohody o ukončení pracovního poměru měli zmínit, protože bych pak měla nárok na 65% průměrného měsíčního výdělku a ne pouze na 45%. Je to pravda? Děkuji za odpověď.
Mgr. Rudolf Pastorák
Mgr. Rudolf Pastorák
advokátní koncipient
Úřad práce - Ilustrační foto.
Úřad práce - Ilustrační foto.
autor: HN – René Volfík

Vážená tazatelko,

ukončila jste pracovní poměr dohodou. Dle ustanovení § 50 odst. 3 zákona o zaměstnanosti platí, že procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce podpůrčí doby 50% a po zbývající podpůrčí dobu 45% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo základu pojistného. V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Vážnými důvody se dle ustanovení § 5 téhož zákona rozumí důvody, které spočívají v:

1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,

2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,

4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,

5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,

6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo

7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pro to, abyste dosáhla vyšší procentní sazby vyměřovacího základu, bude potřeba prokázat, že jste měla pro ukončení pracovního poměru vážné důvody. Prokázat to můžete zkusit lékařskými zprávami, vyjádřením bývalého zaměstnavatele, svědectvím jiné osoby apod. V tom případě, by se dle našeho názoru dal dovodit důvod uvedený pod č. 7 tj. jiný vážný důvod, nebo důvod zvláštního zřetele hodný. Neuvedení důvodu v dohodě o ukončení pracovního poměru, podle našeho názoru neznamená, že výše zmíněný vážný důvod pro ukončení pracovního poměru, žadatel o podporu nemůže prokázat.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama