reklama
reklama
18. 2. 2013 | poslední aktualizace: 18. 2. 2013  17:00
KONFERENCE People Management Fora „HR KNOW HOW“

Návrat k honotám – zbytečnost, nebo nutnost pro naši budoucnost?

Výroční konferenci People Management Fora „HR KNOW HOW“, jejíž nedílnou součástí bývá slavnostní vyhlášení cen HREA – Excellence Award, není jistě nutné expertům z oblasti HR představovat. Novinkou i pro ně však bude letošní téma této akce, která se uskuteční 21. března 2013 v netradičním prostoru Muzea Stará Čistírna odpadních vod v Praze, Bubenči. Tím tématem jsou HODNOTY. Snahou setkání odborníků je vytvořit ucelený pohled na současný vývoj ekonomiky, trhu práce i HR s důrazem na hodnoty jako na východisko ze současné krize.
Jolana Blažíčková, People Management Forum
Čtěte více o: konference | HR
Interiér Muzea Stará Čistírna v Praze 6 Bubenči.
Interiér Muzea Stará Čistírna v Praze 6 Bubenči.
autor: archiv

Výroční konference HR KNOW HOW 2013

Termín: 21. březen 2013, 9.00-19.00

Místo: Muzeum Stará Čistírna, Papírenská 199/6, Praha - Bubeneč

Původní koncept výroční konference věnovaný obvyklým HR oblastem – jako jsou nábor, vzdělávání, práce s lidským potenciálem a vedení lidí – jsme se rozhodli změnit. Domníváme se, že z krize se nedostane jenom šetřením, restrukturalizací či neustálým zdokonalováním různých procesů, ale zejména posílením vědomí hodnot a kreativními nápady.

„Rád bych Vás pozval na výroční konferenci, kterou jsme připravili u příležitosti oslav 20. výročí naší organizace. Rozhodli jsme se, že nosným tématem naší jubilejní výroční konference budou HODNOTY – jejich smysl, význam a role v našich životech. K tomuto rozhodnutí nás dovedlo přesvědčení, že to je téma pro současnou dobu zásadní,“ zve František Mika, prezident PMF.

Hodnoty jsou kategorie, které se v nás, jako v jednotlivcích, vyvíjejí, kultivují (a to působení je vzájemné – ony polepšují nás a my zase o to víc můžeme vybrousit je). Naše osobnosti jsou komplexem hodnot a postojů přijatých z rodinného prostředí, z nějž jsme vyšli, a postupným zaujímáním postojů k hodnotám, s nimiž se v průběhu života setkáváme. Některé přijmeme za své a vstřebáváme je, jiné odmítáme, což už samo o sobě může pro nás být hodnotným postojem (i odmítnutí hodnoty se může stát naší hodnotou).

„Někam se nám vytratil po staletí operovávaný obecně akceptovatelný model životních hodnot a principů. Svět se zmenšil a rychlé prolínání kultur ještě nenašlo společnou náhradu starých lokálních modelů. Možná v tom rozbouřeném hrnci ztrácíme přehled, možná unikající pára sebou odnáší i generacemi respektované premisy. Chaos v osobních hodnotách pak ve společnosti přechází do politiky a podnikání,“ dodává Zdeněk Šimek, personálního náměstka VZP ČR a člena představenstva PMF.

Všechno živé se ale neustále přetváří. Pomalu nám dochází, že živoucí organismus – jakým je bezesporu rodina, společenství, organizace či firma (a jistě také potažmo stát) – se projevuje především tím, že jiskří, jistým způsobem se vyvíjí, a tedy proměňuje. Nejedná se o strnulý status quo a nebylo by reálné toužit po tom, aby se věci jednou provždy ustálily a byly konstantní. Přirozeně usilujeme o nalezení věcí trvalých, trvanlivých, jakýchsi pevných bodů, kterých bychom se mohli přidržet, abychom nezůstávali otroky svých nejistot déle, než je nezbytně nutné.

To potvrzuje i Hana Krbcová, členka představenstva PMF; jednatelka a generální ředitelka, ČEZ Korporátní služby:  „Firemní kulturu formuje doba, ve které žijeme i kultura země, ve které působíme. Z různých průzkumů vyplývá, že ty firmy, které dokážou se stejným důrazem, s jakým řídí svoji výkonnost, řídit i rozvoj firemní kultury a hodnot, patří vždy k těm nejúspěšnějším".

Chaos v osobních hodnotách se promítá do veškerého konání člověka, do jeho okolí, do pracovních výkonů i do soukromého života. Redefinice zrelativizovaných kvalit a hodnot je naším současným úkolem číslo jedna.
„V IKEM pracuji od roku 1974 a stále se do práce těším. Ještě nikdy se mi nestalo, že bych se ráno probudil a povzdechl si „ach jo, zase do práce“. Podařilo se mi vybudovat tým lidí s podobným názorem na život, a to ten, že práce je jedním ze základních smyslů naší existence. I když význam rodiny a potomků nepodceňuji, stavím je na stejnou úroveň,“ říká Jan Pirk, přednosta Kardiocentra IKEM a jeden z významných hostů a řečníků konference.

Jestli je téma hodnot i pro vás důležité a zajímavé, přijďte 21. března na výroční 20. konferenci PMF. O svém postoji k hodnotám se s vámi podělí řada hostů a řečníků:

  • Marek Eben, herec a moderátor,
  • Jan Pirk, přednosta Kardiocentra IKEM,
  • Tomáš Sedláček, ekonom a filozof,
  • David Arkless, z ManpowerGroup Global Švýcarsko,
  • Zuzana Dvořáková, vedoucí katedry personalistiky VŠE Praha,
  • Richard Hindls, rektor VŠE Praha,
  • Miroslav Hofírek, majitel firmy Hofírek Consulting,,
  • Božena Jirků, ředitelka Nadace Charty 77 a Konta BARIÉRY,
  • Martin Wichterle, majitel holdingu Wikov Industry a další.

 

A co si o hodnotách myslíte vy?

Jaké jsou, co pro vás znamenají, jak ovlivňují váš život? Jak říká Jeff Bezos, CEO společnosti amazon.com : „Hodnoty jsou magnetické, hodnoty přitahují“. Přilákají i vás?

Přihlášky na výroční konferenci jsou zde: http://www.peoplemanagementforum.cz.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama