reklama
reklama
3. 1. 2013 | poslední aktualizace: 4. 1. 2013  00:47
Právní poradna: poskytnutí volna v obecném zájmu

Poskytnutí volna pro účast na soudním jednání konajícímu se během pracovní doby

Dobrý den, jsem pozván k soudu k podání svědectví. Pracuji ve dvanáctihodinových směnách s tím, že k dostavení se na jednání potřebuji pouze uvolnění ze směny o jednu hodinu. V dostatečném časovém předstihu jsem zaměstnavatele požádal o uvolnění, avšak - aniž se mnou byl předčasný odchod ústně konzultován, nadřízený mi na celou směnu dal jeden a půl dne dovolené. Je tento postup správný?
Mgr. Rudolf Pastorák
Mgr. Rudolf Pastorák
advokátní koncipient
Soud, ilustrační foto
Soud, ilustrační foto
autor: Archiv HN - Martin Kovář

Vážený tazateli,

postup zaměstnavatele specifikovaný ve Vašem dotazu není správný. Pokud jste byl předvolán k soudnímu jednání konajícímu se během Vaší pracovní doby, jedná se o tzv. překážku v práci na Vaší straně z důvodu obecného zájmu. V souladu se zákoníkem práce je zaměstnavatel povinen poskytnout Vám pracovní volno bez náhrady mzdy v nezbytně nutném rozsahu. Vaší povinností je pouze o poskytnutí pracovního volna zaměstnavatele požádat a tuto překážku zaměstnavateli prokázat – ve Vašem případě předložením předvolání k soudnímu jednání.

V souladu se zákoníkem práce je zaměstnavatel oprávněn určit Vám čerpání dovolené na dobu uvedené překážky v práci na Vaší straně pouze na základě Vaší žádosti. Závěrem bych tedy shrnul, že Váš zaměstnavatel by Vám měl na základě Vámi prokázané existence překážky v práci poskytnout na nezbytně nutnou dobu trvání této překážky pracovní volno bez náhrady mzdy a pouze na základě Vaší žádosti určit ev. čerpání dovolené na toto období.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama