reklama
reklama
29. 10. 2012 | poslední aktualizace: 29. 10. 2012  14:45
Právní poradna: Nárok na dovolenou

Krácení dovolené

Chtěl jsem si vybrat delší dovolenou v červenci, přičemž mi bylo sděleno, že již na tolik dovolené nemám nárok. Přitom jsem zatím od začátku roku vyčerpal jen 3 dny dovolené a ani na nemocenské jsem nebyl. Personalistka mi k tomu nechtěla nic víc říci, do konce týdne se mi má vyjádřit v této věci šéf. Chtěl jsem se zeptat, zda je možné, aby mi dovolenou zkrátili a z jakých důvodů a o kolik? Jiný důvod mě totiž nenapadá.
Mgr. Rudolf Pastorák
Mgr. Rudolf Pastorák
advokátní koncipient
IMG 4939
IMG 4939
autor: HN – Martin Svozílek

Vážený tazateli,

obecně vzniká nárok na dovolenou za kalendářní rok zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dní v kalendářním roce ( tuto podmínku jste dle znění Vašeho dotazu splnil ).

Pokud pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku, vzniká Vám při splnění výše uvedeného nárok na poměrnou část dovolené za kalendářní rok. Příp. poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce.

 

 

Možnosti krácení dovolené obsahuje § 223 zákoníku práce, konkrétně se jedná o následující případy rozlišované právní teorií na tzv. důvody omluvené a neomluvené nepřítomnosti v práci. Při tzv. omluvené nepřítomnosti (konkr. překážky v práci, jež se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce) krátí zaměstnavatel dovolenou za prvých 100 takto zameškaných směn (pracovních dnů) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných směn (pracovních dnů) rovněž o jednu dvanáctinu.

V případě neomluvené nepřítomnosti v práci (tj. neomluvené zameškaní směny), Vám zaměstnavatel může zkrátit dovolenou o 1 až 3 dny, přičemž neomluvená zameškání menších částí směn se mohou sčítat. Při krácení dovolené dle výše uvedeného musí být zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů. Přičemž dovolenou, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, lze krátit pouze z důvodů, které vznikly v tomto roce.

Vzhledem k Vámi uváděným údajům lze dle mého názoru též předpokládat, že došlo pouze k omylu např. v evidenci čerpání dovolené. Doporučuji tedy se neprodleně obrátit na zaměstnavatele s žádostí o vysvětlení vzniklé situace.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama