reklama
reklama
19. 9. 2012 | poslední aktualizace: 19. 9. 2012  11:27

ČLFA: Návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru jde proti původnímu záměru

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) vydala prohlášení, v němž kritizuje některá ustanovení návrhu zákona o spotřebitelském úvěru. ČLFA se nelíbí například navrhovaný zákaz používání směnek a šeků nebo povinnost věřitele posuzovat budoucí úvěryschopnost spotřebitele před poskytnutím úvěru.
Kateřina Filipová
Kateřina Filipová
redaktorka měsíčníku Právní rádce
Čtěte více o: novela | spotřebitel | ČLFA

Návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru, který nedávno schválila vláda, má mimo jiné za cíl eliminaci praktik, které poškozují spotřebitele na trhu spotřebitelských úvěrů. Podle ČLFA by však jeho aplikace do praxe měla přesně opačný efekt a mohla by přinést právě zvýšený zájem o nabídky nespolehlivých poskytovatelů tvořících tzv. šedou zónu.

„Vítaná snaha autorů novely eliminovat lichvářské praktiky se vinou některých víceznačných formulací obrátila proti původnímu smyslu. Věříme, že naše připomínky budou zohledněny v dalším jednání a že výsledkem bude skutečně norma, kterou si všichni zodpovědní partneři přejí, tedy norma, která české spotřebitele ochrání před nekalými praktikami, a naopak jim zpřístupní bezpečné finanční produkty seriózních poskytovatelů,“ říká Blažena Valkošáková, členka představenstva ČLFA.

Co konkrétně ČLFA vadí, uvádí v tiskové zprávě:

1. „ČLFA považuje za chybu, že novela nebude využita k harmonizaci zákona o spotřebitelském úvěru se zněním evropské směrnice 2008/48/ES a že nepočítá s vypuštěním finančního leasingu pro spotřebitele ze sféry jeho aplikace. Současný stav přitom výrazně komplikuje využívání leasingu pro financování potřeb domácností.“

2. „Za odporující harmonizačnímu poslání směrnice EU a reálným možnostem poskytovatele spotřebitelského úvěru označuje ČLFA navrženou formulaci o povinnosti věřitele posuzovat před poskytnutím úvěru i budoucí úvěryschopnost spotřebitele. Použitá formulace může vést k závěru o odpovědnosti věřitele za to, že spotřebitel nebude schopen splatit poskytnutý úvěr. To může vést k omezení dostupnosti úvěrů pro řadu spotřebitelů, respektive k jejich přesunu do šedé zóny.“

3. „Za spornou považuje ČLFA subjektivizující formulaci, podle níž musí být informace ve smlouvě uvedeny „jasným, výstižným a zřetelným způsobem“. Ve spojení s možností neplatnosti smlouvy mohou takto obecně vymezená kritéria vést k právní nejistotě a ke spekulativnímu jednání některých spotřebitelů. Charakteristiky obsahu smlouvy o spotřebitelském úvěru jsou přitom již řešeny v platném zákoně o ochraně spotřebitele.“

4. „ČLFA nesouhlasí se zákazem použití směnek a šeků ke splacení nebo zajištění spotřebitelského úvěru. Jde o standardní platební a zajišťovací nástroje. Jejich zneužití subjekty šedé zóny, k nimž došlo v minulosti, by podle ČLFA nemělo být řešeno obecným zákazem. Asociace už před časem zakázala vyžadování blankosměnek bez smluvně dohodnutého způsobu ve svém etickém kodexu.“

5. „ČLFA vnímá jako nepřiměřené až drakonické pokuty za správní delikty vymezené v návrhu novely. Navržené rozdělení správních deliktů považuje za nedostatečné – jsou navrhovány stejné sankce za různé delikty s velmi odlišnými důsledky. Také to může vést k omezení dostupnosti úvěrů od seriózních poskytovatelů pro řadu spotřebitelů, respektive k jejich přesunu do šedé zóny.“

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama