reklama
reklama
22. 8. 2012 | poslední aktualizace: 22. 8. 2012  14:40
Právní poradna

Výpověď na rodičovské dovolené

Pracuji ve firmě, poměr na dobu neurčitou, nástup v lednu 2010. Bylo mi teď oznámeno, že se nemohu hned po mateřské dovolené vrátit, protože moje místo bylo zrušeno. V září mi konči mateřská dovolená, žádala jsem o proplacení 10 dnů dovolené, a pak nastupuji na rodičovskou dovolenou do tří let věku dítěte. Když bych se chtěla vrátit, tak mi dají výpověď. Chtěla bych vědět, kdybych souhlasila, tak ta výpověď je platná až po skončení rodičovské dovolené? Když bych potom ještě otěhotněla, než mi skončí rodičovská dovolená, mám znovu nárok na mateřskou a rodičovskou dovolenou a výpověď se zase posouvá?
Mgr. Rudolf Pastorák
Mgr. Rudolf Pastorák
advokátní koncipient
Matka s dítětem. Ilustrační foto
Matka s dítětem. Ilustrační foto
autor: archiv HN

Vážená tazatelko,

dle § 53 zákoníku práce, se zakazuje dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, tj. mimo jiné v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou. V případě, že k ukončení pracovního poměru zvolíte cestu dohody, je takové ukončení možné a to i v průběhu mateřské nebo rodičovské dovolené.

Trochu jiná situace bude v případě, že Vám zaměstnavatel dá výpověď v době po skončení mateřské dovolené, v době kdy budete čerpat dovolenou, ale ještě nebudete čerpat rodičovskou dovolenou. Tady platí (§ 53, zákoníku práce), že byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává. Pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

Otěhotníte-li v průběhu mateřské dovolené, resp. rodičovské dovolené, bude ochranná doby plynout dál.

V případě, že Vám zaměstnavatel dá přesto výpověď v průběhu tzv. ochranné doby, je nutné ihned písemně oznámit zaměstnavateli, že výpověď je neplatná a trváte na pokračování pracovního poměru (§ 69) a dále dle § 72 neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí musíte uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.

Ve vašem případě, na základě skutečností, které uvádíte, by taková žaloba byla zcela jistě úspěšná.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama