reklama
reklama
23. 7. 2012 | poslední aktualizace: 23. 7. 2012  14:56
Právní poradna

Výpověď

Pracuji jako prodavačka. Zaměstnavatel mi sdělil, že mě na hodinu propouští. Nesouhlasila jsem, tak jsem dostala dvouměsíční výpovědní lhůtu, s tím, že mně v zápočtovém listu očerní a budu mít problémy s hledáním práce. Jako důvod výpovědi uvedl, že jsem neuposlechla vedoucí, která mi den ze dne měnila směny, což jsem akceptovala, ale když se to opakovalo po několikáté, výměny směn jsem odmítla. Výpověď jsem nepodepsala, protože jsem s ní nesouhlasila a ani mi nebyla předána. Chtěla jsem, ať mi ji zašlou poštou. Do teď mi nebyla doručena. Nyní mně bylo sděleno, že mi výpověď nedoručí, protože jsem předaní zmařila. Mezi tím zrušili jednu ze svých prodejen, což byl asi skutečný důvod mé výpovědi, aby mi nemuseli dávat odstupné. Poradíte mně prosím, jak postupovat?
Mgr. Rudolf Pastorák
Mgr. Rudolf Pastorák
advokátní koncipient
Prodavačka - Ilustrační foto.
Prodavačka - Ilustrační foto.
autor: HN – Petr Králík

Vážená tazatelko,

pro zodpovězení Vašeho dotazu, bychom museli znát přesný obsah Vaši pracovní smlouvy a to hlavně část týkající se pracovní doby.

Zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr mimo jiné i výpovědí a to na základě § 52 zákoníku práce. Důvody zde uvedené vztahující se k Vaši situaci jsou zřejmě tyto: ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část (písm. a), nebo stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách (písm. c), anebo jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi (písm. g).

Zde platí, že výpověď musí být dána písmeně (§ 50 odst. 1) a také musí zaměstnavatel důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn. Dle § 51 odst. 2 platí, že výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce a její délka činí nejméně 2 měsíce (nemáte-li sjednanou delší).

Dále je možné ukončit výjimečně pracovní poměr dle § 55 – (okamžitým zrušením) a to v případě, že zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, přičemž platí, že v okamžitém zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným. Uvedený důvod také nesmí být dodatečně měněn. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné (§ 60).

Z Vašeho dotazu vyplývá, že Vám zaměstnavatel výpověď do dnešního dne nedoručil a je-li tomu tak, Váš pracovní poměr i nadále trvá. Z toho mimo jiné vyplývá, že máte také nárok na mzdu a v případě, že Vám ji zaměstnavatel od května nezaplatil, zřejmě i možnost okamžitě zrušit pracovní poměr (§56).

V případě, že hodláte tuto mzdu vymáhat, radíme Vám abyste se obrátila na advokáta, který Vám přesný postup jak vyřešit Vaši situaci poradí.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama