reklama
reklama
6. 6. 2012 | poslední aktualizace: 6. 6. 2012  11:59
Právní poradna

Práce přesčas

Považuje se za práci přesčas i cesta do práce na jinou lokalitu a zpět, než je sjednáno v pracovní smlouvě? Náš zaměstnavatel nám tvrdí, že tomu tak není, jelikož nám vyplácí cesťáky, které se dle mého názoru týkají spíše stravného a nikoliv času ztráveného na cestu do zaměstnání navíc. Jednoduše řečeno za práci přesčas máme hodinovou sazbu cca 200 Kč a za vyplnění cestovního příkazu na jeden den máme navýšení z 75 Kč o 19 Kč více, než je standard. Při techto jednodenních cestách trávíme v průměru v autě 3 až 4 hodiny a na pracovní době, která je dána pracovní smlouvou to nic nemění a je 7,5 hodiny.
Mgr. Rudolf Pastorák
advokátní koncipient
penize
penize

Vážený tazateli,
časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce se považuje za pracovní cestu ve smyslu § 42 zákoníku práce. Účelem pracovní cesty je výkon práce v jiném místě.

Protože se zaměstnanec musí na toto jiné místo nějak dopravit, stanoví § 210, že doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů, která spadá do pracovní doby, se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele. V těchto případech se mzda nebo plat zaměstnanci nekrátí, v pracovní době proto zákon ohledně odměňování nerozlišuje mezi plněním pracovních úkolů a uvedenou cestou.

Ale pokud tato doba nespadá do pracovní směny zaměstnance, nejedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele a jedná se pouze o dobu cestování, za kterou náleží zaměstnanci pouze cestovní náhrady. Nejedná se o práci přesčas. Prací přesčas je na pracovní cestě jenom doba strávená plněním pracovních úkolů, která nespadá do doby pracovní směny a nikoliv cestování tam a zpátky.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama