reklama
reklama
8. 2. 2012 | poslední aktualizace: 8. 2. 2012  16:14
Právní poradna

Čerpání dovolené podle nařízení vedoucího

Můj vedoucí mi rozplánoval čerpání dovolené v rozsahu 16-ti dnů vždy po jednom až dvou dnech každý týden. Z celého podniku pouze mně a bez vědomí ředitele. (Vyřizování osobních účtů.) Nikde nemůžu zjistit,zda na to má nárok či nikoli.
Mgr. Rudolf Pastorák
advokátní koncipient
Čtěte více o: právní poradna | HR

Vážený tazateli,

zaměstnavatel je, dle zákoníku práce, povinen určit podle vydaného rozvrhu čerpání dovolené dobu jejího čerpání tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo.

Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, musí být rozvrh čerpání dovolené navíc vydaný s předchozím souhlasem příslušného orgánu této organizace. Poskytuje-li se dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně dva týdny v celku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou jinak, tak, aby byl splněn zotavovací účel dovolené.

Samozřejmě je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele, ale stejně tak i k oprávněným zájmům zaměstnance, kterými jsou např. péče o rodinu apod. Z uvedeného dotazu tedy jasně vyplývá, že zaměstnavatel porušil svoje povinnosti, pokud již před nařízením uvedené dovolené neposkytl Vám dovolenou v minimální délce alespoň dvou týdnů vcelku a dále pokud uvedené rozvržení dovolené neodůvodnil žádnými zásadními provozními důvody na jeho straně, ani se a Vámi nedohodl na uvedeném způsobu čerpání dovolené.

Doporučili bychom Vám obrátit se na nadřízeného pracovníka toho vedoucího pracovníka, který plán dovolených připravil, se žádostí o vysvětlení provozních důvodů, pro které byl vytvořen takový plán dovolených nebo se žádostí o nový plán dovolených, popř. se žádostí o schválení dovolené v termínu, který Vám vyhovuje. Pokud tomuto řešení nebude chtít zaměstnavatel vyhovět, měl byste se obrátit na příslušný inspektorát práce, který záležitost prošetří.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama