reklama
reklama
21. 11. 2011 | poslední aktualizace: 21. 11. 2011  13:22
Generální ředitel Aquapalace Praha

Radek Steinhaizl: Nesnesu neloajalitu podřízených

Generální ředitel Aquapalace Praha Radek Steinhaizl je opravodovým odborníkem v oblasti saunování. Řídí největší komplex vodní zábavy v České republice, který slouží především lidem, a tak si je vědom toho, je umění vycházet a jednat s lidmi je v této profesí největším klíčem k úspěchu.
Alka Hajek
Čtěte více o: aquapark | kariéra | HR
Radek Steinhaizl
Radek Steinhaizl
autor: archiv

Co vše stálo za tím, abyste se stal generálním ředitelem aquaparku?

Mám za sebou několikaletou práci v předchozích zaměstnáních, ve kterých jsem také pracoval v oboru wellness. Tehdy bylo mojí náplní práce připravovat především hotelové projekty včetně wellness zařízení. Poté jsem dostal od majitele aquaparku v Čestlicích, ing. Pavla Sehnala nabídku, stát se projektovým manažerem. Po dokončení stavby před 3 lety jsem nastoupil na pozici generálního ředitele tohoto komplexu.

Je to pro mě obrovská zkušenost, protože jsem se musel jasně rozhodnout už ve fázi projektování a realizace samotné. A tak nastal čas zhodnotit, co se podařilo i kde byly rezervy. Naštěstí těch kladných rozhodnutí byla drtivá většina.

V čem nastala největší změna?

Bylo zapotřebí, abych změnil způsob komunikace s podřízenými, protože předchozí profesní kariéra spočívala v individuálních úkonech manažera. Tam jsem byl hlavně sólovým hráčem. Tím, že jsme začal řídit firmu s 200 zaměstnanců, jsem byl donucen naprosto změnit úhel pohledu na organizační strukturu firmy, jednání se zaměstnanci, či delegování úkolů na podřízené manažery, což dnes považuji za svůj největší osobní posun. Měl jsem možnost uvědomit si především lidsky mnoho souvislostí, což pro mne bylo největší školou.

O jaké souvislosti se jednalo?

Jak správně jednat s podřízenými, dokázat se přeorientovat z pozice manažera diktátora, který měl tehdy jeden jednoznačný cíl - zrealizovat určitý projekt jak po termínové, tak finanční stránce. Musel jsem se přesměrovat do pozice ředitele firmy, která poskytuje služby a jedná se svými zákazníky napřímo. Tedy také změnit způsob myšlení. Zde je důležité vytvářet pozitivní náladu, která se v konečném důsledku promítá i na spokojenosti našich návštěvníků. Vnitřně jsem se přeorientoval z pozice, kdy já jsem byl zákazníkem a dodavatelé plnili moje přání a pokyny, do pozice poskytovatele servisu klient ům.

Přicházíte někdy do kontaktu se zákazníkem i osobně?

Máme ročně přes 850 000 zákazníků, takže s některými z nich řeším stížnosti i různá přání jako například podněty na nové atrakce, vybavení apod. Abych mu dokázal co nejvíce vyjít vstříc, jak už jsem se zmínil, snažím se empaticky vžít do role zákazníka.

Absolovoval jste nějaké odborné kurzy k získání této dovednosti?

Ano, individuální tréninky coachingu, personální konzultace. Zavedl jsem ve firmě osobní tréninky manažerů, či školení personálu v prodejních dovednostech. Zjistil jsem při tom, co je pro zaměstnance důležité, co je trápí, kde je hranice pomoci a kde už mám přenechat zodpovědnost druhým. Je důležité, aby lidé byli motivováni, vtaženi do dění ve firmě a neřídili se jen příkazy.

Oceňuji, když sami přijdou s vlastními podněty, návrhy na řešení. Bylo pro mne taky zajímavé zjistit, jak podřízení pohlíží na mě, jako na šéfa, což byla silná zpětná vazba. Zjistil jsem, že mě ze začátku brali jako diktátora. Nechal js em si udělat test "360", ve kterém bylo možné zjistit, jak mě vidí a vnímají podřízení ve všech pracovních pozicích. Poučil jsem se z toho a myslím si, že jsem na sobě v tomto směru hodně zapracoval.

Snesete od podřízených nesouhlas?

Snáším, ale musí být podložen argumenty. Přesto si vyhrazuji právo nakonec rozhodnout sám. Ve firmě nemůže být víc než jeden generální ředitel. Není to jen profesní záležitost, ale také otázka zodpovědnosti, kterou jako ředitel mám.

Co byste nestrpěl a nikdy nepřekousl?

Neloajalitu k firmě, ke mně jako řediteli. Podřízený, kterého trápí nějaký problém, by se s ním měl svěřit, abychom ho mohli co nejrychleji a nejlépe řešit a předejít tak nedorozumnění a zbytečným problémům ve firmě.

Nebojí se vám podřízení svěřit, protože z vás mají strach?

Tak ze začátku ho měli. Dnes se, podle mého názoru, situace změnila. Možností, kdy se můžeme individuálně sejít a vše si vyříkat, je mnoho. Pracovníci vědí, že dveře jsou u mne v tomto ohledu otevřené. Je to také otázka vůle, chtít problém řešit a vyřešit jej k oboustranné spokojenosti.

Někdy mám dojem, že podřízení ve firmách nemají jasně stanovenou náplň práce, takže organizace práce není úplně kvalitní. Jak je tomu u vás?

Z některých firem tento dojem mám také. Nicméně u nás v aquaparku jsou střediska činností, ve kterých je náplň práce jasně definovaná, takže k prolínání úkolů dojít nemůže. Kde by se to ale stát mohlo, je oddělení marketingu. Jedná se ale o malý tým, takže není problém, vše hned vyřešit.

Je těžké lidem vytyčit mantinely?

Není. Já nemám pod sebou jen manažery, ale také obsluhující a dozorující personál. Např. plavčíci u nás mají jasně specifikované činnosti, takže nemůže dojít k prolínání. Všichni mají jasně stanovenou náplň práce a tím i jasně definované hranice.

Máte vy, jako generální ředitel nějakou neřest?

V letním období se dostávám do pracovního útlumu, ve kterém spíše odpočívám a čerpám energii na podzimní měsíce, kdy realizuji své vize, plány z hlediska dalších atrakcí, investic apod.

V čem je vaše nejsilnější stránka?

Jsem kreativní, umím vymýšlet různé alternativy řešení a práce pod tlakem mi nedělá problémy. Zažil jsem tady v aquapatku různé stresy jak z lidských příčin, tak z technických. Velké množství úkolů mě rozhodně nezastaví, ale naopak dokážu se rychle zorientovat a pokračovat v řešení dál.

Jaké máte další vize do budoucna?

Chtěl bych postavit ještě jeden aquapark či wellness provoz někde na „zelené louce“.Chtěl bych využít obrovskou zkušenost z projektování, výstavby a provozování tohoto Aquaparku. V tomto oboru bych se chtěl dál profesně profilovat, protože problematice dobře rozumím.

Nebojíte se konkurence?

Nebojím. Přesto, že negativní ekonomický vývoj může mít dopad i na naši návštěvnost. Je potřeba šířit osvětu, aby klient měl důvod naše služby navštívit a využít jich především ve prospěch svého zdraví. Zákazníci také stále vyhledávají novinky, nové procedury a očekávají profesionalitu.

Přicházejí různé módní vlny, které je potřeba umět vhodnou formou nabídnout. Důležitá je zpětná vazba od klienta, se kterým máte možnost promluvit, vyslechnout si jeho názor. Zajímavé je právě to, že neprodáváme anonymně, ale přímo zákazníkům, se kterými mám možnost se osobně potkávat a hovořit například v saunách či fitnessu. Mám radost, když vidím bezprostřední spokojenost jak u dospělých tak u dětí.

Co se vám tady ve firmě podařilo?

Eliminovat potencionálně nebezpečná místa, abychom mohli návštevníky ochránit od úrazů. Provozovatel může udělat v rámci opatření cokoliv, ale když nebudou naše bezpečnostní pokyny a pravidla ze strany návštěvníků respektována, není možné ani při našich zkušenostech a předvídání nehodám zamezit úplně. Taky jsme od otevření tohoto resortu na růstové křivce, a to jak z hlediska návštěvnosti, tak tržeb.

Naše cena odpovídá rozsahu nabízených služeb a kvalitě. Cenově se nemůžeme a ani nechceme srovnávat s bazény s jedním tobogánem. Nabízíme ucelený sortiment vodních radovánek na ploše 2 500 m2 s mnoha doplňkovými službami v ceně.

Jakou zajímavost chystáte v nejbližší době?

Máme vize, plány, ale i studie na další rozšíření prostorů, například o dětský pavilon, dobudování supermoderních tobogánových atrakcí, vylepšeni dekorací, vybudování bazénů se slanou vodou či relaxária pro seniory.

V otázce služeb, které poskytujeme, jsem nejvíce příznivcem saunování, protože to považuji za preventivní způsob zdravého životního stylu. Staly se mým koníčkem, což je vidět v konečné fázi i na velikosti saunového světa a propracování služeb. Tuto příjemnou relaxaci doporučuji i všem manažerům

V nejbližším horizontu se těším na Silvestra, kterého oslavíme za plného provozu v prostorách aquaparku s přímým přenosem Televize Prima za účasti takových hvězd, jako je Karel Gott, Lucie Bílá. Režie se ujal Jiří Adamec. Je to pro nás úplná novinka a pro mě obrovská organizační výzva zajistit vše tak, abychom neomezili provoz a v povánočním čase, kdy máme obrovskou návštěvnost. Chceme, aby se u nás mohli zákazníci cítit konfortně. Musíme vše zajistit tak, aby celý silvestrovský program byl zdařilý. Prioritou je spokojený návštěvník i divák u obrazovky.

Jaké máte koníčky?

Rád zajdu do fitness či do již zmíněné sauny. V létě vyjíždím na projížďky na kole či in-line bruslích. V zimě rekreačně lyžuji.

Cestujete rád?

Opravdu rád cestuji, především do měst jelikož mám rád architekturu a poznávání různých historických míst. Navštěvuji pro inspiraci či srovnání konkurenční welnessová zařízení. V létě pak pravidelně trávním dovolenou na Jadranu jelikož jsem si zdejší pobřeží již od mládí velmi oblíbil. Samozřejmě rád se vždy vrátím do rodných Jižních Čech a v posledních letech také rád jezdím na Jižní Moravu.

Autoři: Alka Hajek
reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama