reklama
reklama
13. 5. 2011 | poslední aktualizace: 13. 5. 2011  10:09
Právní poradna

Nárok na dovolenou při neodpracovaném roce

Jak se dá vypočítat, kolik má zaměstnanec dovolené, pokud neodpracoval celý rok? Děkuji. Zámostný R.
Mgr. Rudolf Pastorák
advokátní koncipient
Čtěte více o: právní poradna | kariéra

Vážený tazateli,

zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Přičemž za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok (§ 212 Zákoníku práce).

Pro ukázku: Zaměstnanci, který odpracoval 8 celých kalendářních měsíců a roční výměra u zaměstnavatele činila 4 týdny (20 dnů) vznikl nárok na 13,3 dnů dovolené, resp. 13,5 dne.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama