reklama
reklama
28. 12. 2010 | poslední aktualizace: 28. 12. 2010  15:04

Přesčasy

Dotaz: Firma, kde pracuji, plánuje projekty tak, že se bez přesčasů nedají naprosto stíhat. Navíc každý zastává práci několika lidí (pozic) najednou. Rozhodl jsem se to vyřešit odchodem. Nicméně ještě nějakou dobu zde musím pracovat. Jak se bránit "nenařízeným" přesčasům (což ale znamená nesplnění úkolů)? Jak požadovat zdokumentování nařízených přesčasů tak, aby byly propláceny?
JUDr. Marilla Kokešová, advokát, Mašek advokáti s.r.o.
Čtěte více o: poradce | právní poradna | přesčas

Dobrý den,
u vašeho zaměstnavatele je popisovaným postupem jednoznačně porušován zákoník práce. Práci přesčas je podle zákoníku práce možné konat pouze výjimečně a zaměstnavatel ji může nařídit pouze z vážných provozních důvodů. Jsou-li dány tyto důvody, může práci přesčas nařídit i na dobu nepřetržitého odpočinku a při splnění zákonem stanovených podmínek dokonce i na dny pracovního klidu (jde např. o naléhavé opravné práce, nakládací a vykládací práce, inventurní a závěrkové práce, práce konané v nepřetržitém provozu, při živelních událostech a jiných obdobných mimořádných případech apod.). Takto nařízená práce přesčas však nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a může činit nejvíce 150 hodin v kalendářním roce. Práci přesčas nad takto stanovený rozsah hodin může zaměstnavatel požadovat pouze na základě dohody se zaměstnavatelem, přičemž nesouhlas zaměstnance nesmí být ze strany zaměstnavatele žádným způsobem sankcionován.

Za dobu práce přesčas Vám náleží dosažená mzda a dále příplatek nejméně ve výši 25% průměrného výdělku, nebo podle dohody se zaměstnavatelem namísto příplatku poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas.

Každý zaměstnavatel je povinen vést u jednotlivých zaměstnanců přesnou evidenci odpracované pracovní doby, odpracované práce přesčas, odpracované noční práce, odpracované doby v době pracovní pohotovosti a evidenci pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel.

Kontrolou dodržování těchto povinností ze stany zaměstnavatele se zabývají příslušné inspektoráty práce, které mohou ve zjištěných případech porušování pracovně právních předpisů požadovat po zaměstnavatelích zjednání nápravy a ukládat pokuty za porušování těchto předpisů.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama