reklama
reklama
5. 10. 2010 | poslední aktualizace: 5. 10. 2010  10:37

Přivýdělek na rodičovské dovolené

Od 09/2006 pracuji ve firmě. Smlouvu mám na dobu neurčitou. Nyní jsem na rodičovské dovolené a chtěla bych nastoupit do práce o 3 měsíce dříve do stejné firmy na stejnou pracovní pozici. I nadále bych pobírala rodičovský příspěvek. Je to možné?
JUDr. Marilla Kokešová, advokát, Mašek advokáti s.r.o.

V případě rodičovské dovolené (na rozdíl od mateřské dovolené) můžete pobírat rodičovský příspěvek a zároveň se vrátit do původního zaměstnání, nebo si najít nové zaměstnání, příp. mít i dvě souběžná zaměstnání, avšak musíte přitom splnit velice podstatnou podmínku. Musí být zajištěna celodenní a řádná péče o dítě. Zákonem je přitom omezena doba, po kterou může být dítě v jeslích nebo v mateřské škole.

Dítě, které nedosáhlo 3 let věku, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti nejvýše po dobu 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci, přičemž se započítává každý den pobytu v tomto zařízení bez ohledu na délku pobytu dítěte v průběhu dne (tj. jako jeden celý den se započítává jakákoliv část dne pobytu dítěte). Dítě, které dosáhlo 3 let věku, může navštěvovat v tomtéž kalendářním měsíci mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku každý den, avšak maximálně v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo opět pouze 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci, pokud délka pobytu dítěte v tomto zařízení přesáhne délku 4 hodin denně. V případě, že dítě povolenou dobu docházky překročí, nárok na rodičovský příspěvek zaniká a musíte jej vrátit.

Pokud si zajistíte celodenní a řádnou péči o dítě jinak, např. obstaráte k dítěti placenou chůvu, zajistíte hlídání za pomoci babičky, tety či jiné důvěryhodné dospělé osoby, můžete pracovat na plný úvazek a přitom i pobírat rodičovský příspěvek. Skutečnost obstarání řádné a celodenní péče o dítě musíte hodnověrným způsobem prokázat.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama