reklama
reklama
26. 7. 2010 | poslední aktualizace: 26. 8. 2012  12:15
Platy učitelů

ÚIV informuje: počty učitelů a jejich platy

V 1. čtvrtletí 2010 pracovalo v ČR ve školství celkem 275,5 tis. zaměstnanců (jedná se o průměrný přepočtený počet). Oproti předchozímu roku se průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve školství zvýšil o 929,8 zaměstnance, tj. o 0,3 %.
Čtěte více o: plat

V regionálním školství bylo v 1. čtvrtletí 2010 v přepočtu zaměstnáno 236,2 tis. osob. Oproti předchozímu roku tak došlo k celkovému nárůstu počtu zaměstnanců v regionálním školství o 194,0; tj. o téměř 0,1 %. Nejvyšší nárůst počtu zaměstnanců byl zaznamenán u mateřských škol bez škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejvyšší pokles počtu zaměstnanců nastal u základních škol bez škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Na veřejných vysokých školách bylo v 1. čtvrtletí 2010 v přepočtu zaměstnáno 38,1 tis. pracovníků, tj. 13,8 % všech zaměstnanců ve školství. Z celkového počtu představoval počet žen 18,9 tis. (49,5 % všech pracovníků) a počet mužů 19,2 tis. (50,5 %). Meziročně byl zaznamenán nárůst počtu zaměstnanců u veřejných vysokých škol o 533,4 pracovníka, tj. o 1,4 %.
V 1. čtvrtletí 2010 působilo na veřejných vysokých školách 17 440 přepočtených akademických pracovníků, z toho 6 151 žen a 11 289 mužů. Podle kvalifikačních kategorií to představovalo 497 pedagogických pracovníků výzkumu a vývoje, z toho 139 žen a 358 mužů. Dále 2 009 profesorů, z toho 269 žen a 1 740 mužů. Počet docentů činil 3 504, z toho 849 žen a 2 655 mužů. Odborných asistentů bylo 9 147, z toho 3 724 žen a 5 423 mužů. Asistentů bylo 1 652, z toho 783 žen a 869 mužů. Lektorů 631, z toho 387 žen a 244 mužů. Počet vědeckých pracovníků činil 1 745, z toho 665 žen a 1 080 mužů.

Průměrná mzda učitelů v regionálním školství a na VŠ

Průměrná hrubá měsíční mzda učitelů v regionálním školství byla letos v prvním čtvrtletí 23.977 korun. O rok dříve, v prvním čtvrtletí 2009, to bylo 23.968 korun. Údaje, které poskytl Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV), představují průměr mezd učitelů, ředitelů, zástupců ředitelů a výchovných poradců v mateřských, základních a středních školách, na konzervatořích a ve vyšších odborných školách, a to bez ohledu na zřizovatele.

Akademičtí pracovníci veřejných vysokých škol pobírali v průměru za 1. čtvrtletí 2010 celkem 31 334 Kč, z toho ženy 27 834 Kč a muži 33 241 Kč. Pedagogičtí pracovníci výzkumu a vývoje pobírali 30 918 Kč, z toho ženy 28 045 Kč, muži 32 039 Kč. Nejvíce ze všech kategorií pobírali profesoři, a to 49 990 Kč, z toho ženy 48 195 Kč, muži 50 268 Kč. Po nich následují docenti 38 475 Kč, z toho ženy 38 191 Kč, muži 38 565 Kč. Odborní asistenti pobírali 26 980 Kč, z toho ženy 26 178 Kč, muži 27 531 Kč. Nejméně pobírali asistenti 21 021 Kč, z toho ženy 20 381 Kč, muži 21 596 Kč. Po nich následují lektoři 22 733 Kč, z toho ženy 21 873 Kč, muži 24 094 Kč. Vědečtí pracovníci veřejných vysokých škol pobírali 25 759 Kč, z toho ženy 22 837 Kč a muži 27 558 Kč.

Pokud do průměrných platů pedagogických pracovníků v regionálním školství nejsou započteny mzdy vedoucích zaměstnanců, vypadají čísla za letošní první čtvrtletí následovně: průměrný plat pedagogických pracovníků v regionálním školství činil 21 819 korun, v mateřských školách 17 156 korun, v základních školách 22 673 korun, ve středních školách 24 024 korun, na konzervatořích 24 031 korun a ve vyšších odborných školách 25 458 korun.

V celém národním hospodářství činila průměrná mzda v letošním prvním čtvrtletí 22 748 korun, což znamená meziroční růst o 484 korun.

Autoři:
reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama