reklama
reklama
27. 4. 2010 | poslední aktualizace: 27. 4. 2010  10:56

Nárok na na volno při hledání zaměstnání

Jaký je nárok na na placené volno při hledání nového zaměstnání?
Mgr. Hana Pačesová, advokátní koncipient, Mašek advokáti s.r.o.

Při hledání nového zaměstnání vám v souladu s příslušnými pracovněprávními předpisy přísluší pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu. Nárok na toto pracovní volno vzniká před skončením pracovního poměru pouze na nezbytně nutnou dobu (nejvýše 1 půlden v týdnu) a v období odpovídajícím výpovědní době v délce dvou měsíců. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat. Ve stejném rozsahu je zaměstnavatel povinen poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů (jedná se mj. o tzv. organizační důvody rozvázání pracovního poměru – ruší-li se nebo přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část; stane-li se zaměstnanec nadbytečným za podmínek specifikovaných zákoníkem práce a dále též důvody, kdy zaměstnanec nesmí dle lékařského posudku dále konat dosavadní práci nebo pozbyl-li dle lékařského posudku dlouhodobě způsobilost nadále vykonávat dosavadní práci).

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama