reklama
reklama
8. 1. 2010 | poslední aktualizace: 8. 1. 2010  16:21
„Svět potřebuje vědu a věda potřebuje ženy“

Stipendium pro ženy ve vědě

Podpisem protokolu o spolupráci mezi Akademií věd, společností L´Oréal ČR a Českou komisí pro UNESCO byl vyhlášen nový, již 4. ročník stipendijního programu pro mladé a talentované vědkyně.

Stipendium L´ORÉAL Česká republika pro ženy vědě s podporou České komise pro UNESCO a Akademie věd ČR je konkrétním vyjádřením a závazkem společnosti L´ORÉAL prosazovat ženy ve vědeckém výzkumu a podílet se na vytváření nových vědeckých profesionálních možností žen po celém světě.
I v novém ročníku mohou vědkyně získat až 3 roční stipendia v částce 200.000,- Kč pro každou z laureátek. Cílem stipendia je finančně pomoci talentovaným vědkyním realizovat perspektivní vědecký výzkum, s tím, že rozhodnutí o způsobu využití stipendia je plně na volbě laureátek.
Celkem bylo od začátku programu již na 100 přihlášených s věkovým průměrem žadatelek 31 let. Třetina přihlášek přišla z vědeckých pracovišť v Praze. Mezi dalšími jsou vědkyně například z Ostravy, Brna, z Jižních Čech nebo Olomouce.

Další informace, včetně formulářů přihlášek najdete na www.prozenyvevede.cz . Uzávěrka přihlášek je 31.1. 2010.

Výsledky 4. ročníku stipendijního programu budou vyhlášeny na slavnostním předávacím večeru v dubnu 2010.

Loňské laureátky

Mgr. Viktoriya Poterya, Ph. D., * 1976, pracuje v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v Akademii věd v Praze. Je absolventka Státní ukrajinské univerzity, doktorandského studia na UK v Praze a postdoktorandského studia na
University of Georgia v USA. Stipendium získává za práci zabývající se volnými klastry a nanočásticemi v molekulových paprscích nazvanou Studium fotochemických procesů ve volných nanočásticích. Studuje například fotochemii ukazuje, že i přímá fotodisociace HCI na ledových částicích může hrát modelů zahrnuta.
 
Diskrétní dynamické systémy na kompaktních metrických prostorech popisuje ve své práci druhá z letošních laureátek, Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D., *1974. Jejím pracovištěm je Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě. Zabývá se základním matematickým výzkumem v živě se rozvíjející oblasti s velkým potenciálem pro využití v technických a přírodovědných oborech (ekonomie, biologie aj.). V roce 2000 získala Cenu ministra školství ČR pro vynikající studenty. Je nejmladší docentkou na Slezské univerzitě v Opavě a laureátkou Ceny Učené společnosti
České republiky (2008).
 
Třetí z laureátek, RNDr. Alena Zíková, Ph.D., *1979 z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Oceněna byla za práci Energetický metabolismus lékařsky významného parazita rodu Trypanosoma, aneb můžeme vyléčit spavou nemoc? Věnuje se studiu lékařsky a veterinárně významných parazitů rodu Trypanosoma. Tito prvoci jsou původci řady onemocnění, proti kterým neexistuje efektivní a netoxická léčba. Její výsledky objasňují unikátní buněčné procesy a mohou být využity při návrhu nových léčiv. Absolvovala výzkumné pobyty na
Univerzitě v Amsterodamu a Seattlu v USA.

Autoři:
reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama