reklama
reklama
7. 1. 2010 | poslední aktualizace: 7. 1. 2010  11:10

Prostředky z EU mají zlepšit služby v oblasti zaměstnanosti

Rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných zaměstnavatelům a uchazečům o práci, rekonstrukce či vybudování úřadů práce, podpora spolupracujících organizací a další formy posilování služeb zaměstnanosti.

Právě těchto aktivit se týkají dvě výzvy (č. 4 a č. 5), zaměřené na služby zaměstnanosti, které 11. listopadu vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Celkem je možné na všechny aktivity až do roku 2013 vyčerpat 1,130 mld. Kč. Jedná se o prostředky z Integrovaného operačního programu (IOP), financovaného z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) – 85 % – a státního rozpočtu České republiky – 15 %.

Kdo může předkládat projekty a čeho se musí týkat

Výzvu č. 4 mohou využít organizační složky státu v oblasti služeb zaměstnanosti, mimo hlavní město Praha. Výzva č. 5 je určena pro kraje a jimi zřizované organizace, opět bez hlavního města. Pro Prahu jsou určeny jiné operační programy.
Projekty se musí konkrétně týkat tří následujících aktivit:

- Aktivita a) podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR se soustředí na zvýšení kapacity služeb zaměstnanosti, rozšíření služeb poskytovaných zejména zaměstnavatelským subjektům, prohloubení a zkvalitnění služeb uchazečům a zájemcům o zaměstnání. Jedná se o výstavbu či rekonstrukce úřadů práce. Na tuto aktivitu je alokováno 720 575 294 Kč. Žádat o podporu mohou organizační složky státu v oblasti služeb zaměstnanosti.

- Podpora v rámci aktivity b) vybudování dalších školicích středisek služeb zaměstnanosti a podpora dalších spolupracujících organizací směřuje k posílení kapacity školicích středisek pro zaměstnance služeb zaměstnanosti, a to výstavbou nových zařízení nebo rekonstrukcí stávajících středisek ve vlastnictví státu a zlepšení jejich materiálového technického zázemí. Na aktivitu je vyhrazeno 240 677 404 Kč. Žadateli mohou být organizační složky státu v oblasti služeb zaměstnanosti.

- Aktivita c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek se zaměřuje na poskytování komplexní informace klientovi v oblasti jeho dalšího uplatnění na trhu práce formou rekvalifikace, dalšího vzdělávání, nadstavbového vzdělávání apod., a to i na základě potřeb dané oblasti, kterou spádové středisko zastřešuje. Na tuto aktivitu je určeno celkem 167 999 832 Kč. Oprávněnými žadateli jsou v tomto případě kraje a jimi zřizované organizace.

Projekty lze předkládat do 30. června 2013. Žádosti přijímá Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Podrobnosti k výzvám včetně Příruček pro žadatele a příjemce naleznete na webových stránkách MPSV. Pro výzvu č. 4 na adrese http://www.mpsv.cz/cs/7794 , pro výzvu č. 5 na adrese http://www.mpsv.cz/cs/7798 .

Integrovaný operační program je jedním z operačních programů financovaných z Evropského fondu regionálního rozvoje. Zaměřuje se na řešení společných regionálních problémů v oblasti infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územního rozvoje.

Autor: MPSV

Autoři:
reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama