reklama
reklama
11. 12. 2009 | poslední aktualizace: 11. 12. 2009  14:24

Počty zaměstnanců se budou i nadále snižovat

Výsledky výzkumu „Manpower Index trhu práce“ ukazují rostoucí pesimismus českých zaměstnavatelů v náborových aktivitách oproti předchozím čtvrtletím.

Společnost Manpower zveřejnila výsledky průzkumu „Manpower Index trhu práce“ pro první čtvrtletí roku 2010. Česká republika očekává další pokles, globální vývoj pomalu přináší optimismus.

Podle průzkumu Manpower index trhu práce se vyhlídky v náborových aktivitách pro příští čtvrtletí nelepší. Nadále bude pokračovat oslabení téměř ve všech oborech a hodnota klíčového ukazatele Čistý index trhu práce je pro Českou republiku - 6 %. Jediné odvětví, které čeká mírně optimistické plány, jsou Finance, pojištění, nemovitosti a ostatní služby podnikům. Oproti tomu až alarmující vyhlídky jsou v oboru Ubytování a stravování, kde se hodnota Indexu propadla na - 37 %. Podle Jaroslavy Rezlerové, generální ředitelky Manpower Česká a Slovenská republika „jsou stále lepší vyhlídky na zaměstnání v úzce specializovaných technicky zaměřených firmách a oborech, které se orientují v současné obtížné době a zaměřily se na vývoz do prosperujících oblastí.“

Regionální srovnání

Zaměstnavatelé ve všech třech regionech očekávají další pokles zaměstnanosti. Region Praha vykazuje hodnotu Indexu shodnou s regionem Morava, a to -7 %. Region Čechy očekává slabší pokles s Indexem - 5 %. Ve srovnání se Q4 2009 zůstává Index v Praze stejný, v regionu Čechy oslabil o 1 a na Moravě o tři procentní body.

Porovnání dle odvětví

V mezikvartálním srovnání jednotlivých oborů v rámci České republiky vykazují mírné zlepšení pouze tři obory z deseti. Positivní výhled mají zaměstnavatelé v již zmíněném sektoru Finance, pojištění, nemovitosti a ostatní služby podnikům. Propad náborových aktivit zpomalil ve Stavebnictví a v Dopravě, skladování a komunikacích, nicméně v těchto oborech bude stále více zaměstnavatelů propouštět spíše než nabírat. V odvětví Velkoobchod a maloobchod Čistý index zůstává na hodnotě - 4.
Ostatní obory hlásí zhoršení oproti současnému čtvrtletí. Nejvýrazněji se propadl sektor Ubytování a stravování. Klesl o 22 procentních bodů na - 37 bodů. Za ním následuje Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov s propadem z nuly na -20 bodů. „Takto výrazné propady jsme v dvouleté historii Manpower Indexu trhu práce ještě v žádném sektoru nezaznamenali,“ uvádí Jaroslava Rezlerová z Manpower. V meziročním srovnání má opět nejvýraznější pokles odvětví Ubytování a stravování, a to o 24 procentních bodů.

Globální pohled

Současná situace vypadá v globálním pohledu optimističtěji než v České republice. Zaměstnavatelé ve 22 z 35 zemí a oblastí, které se do průzkumu zapojují, očekávají v příštím čtvrtletí oproti minulému zlepšení celé situace. V meziročním srovnání má lepší vyhlídky 19 ze 33 zemí a oblastí.
V rámci srovnání v oblasti celé EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) se názory velmi různí, ale zaměstnavatelé v sedmi z osmnácti sledovaných zemí předpokládají zvýšené nábory oproti minulému čtvrtletí. Například sousední Německo vykazuje hodnotu Čistého indexu +1, ale například Irsko a Španělsko dosahují hodnoty - 13 resp. - 12 bodů.
V regionech Asie-Pacifik a Jižní a Severní Amerika se očekává, že náborové aktivity budou vesměs pozitivní.

Další výsledky průzkumu Manpower Index trhu práce budou zveřejněny 8. března 2010.

Více na www.manpower.cz .

Autoři:
reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
Newsletter  
reklama
reklama
reklama